Ogłoszenia

Open Journal System v. 3.x - nowy system obiegu publikacji w czasopiśmie "Seminare"

2017-02-25

Upowszechnianie wyników badań przez digitalizację "Seminare. Poszukiwania naukowe". Zadanie finansowane w ramach umowy 504/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

„Seminare. Poszukiwania naukowe” w ramach procesu dalszej informatyzacji i digitalizacji czasopisma jako pierwsze czasopismo na świecie podjęło się adaptacji najnowszego OJS v. 3.x na język polski.

Przeczytaj więcej na temat Open Journal System v. 3.x - nowy system obiegu publikacji w czasopiśmie "Seminare"