Informacje dla czytelników

Zachęcamy czytelników to rejestracji na stronie naszego czasopisma w celu otrzymywania powiadomień od Redakcji. W tym celu należy użyć łącza Rejestruj znajdującego się na głównej stronie naszego czasopisma. Rejestrecja skutkuje otrzymywaniem wiadomości email ze spisem treści nowych numerów „Seminare”. Lista subskrybentów jest dla Redakcji świadectwem popularności i uznania jakim cieszy się pismo. See the journal's Privacy Statement, which assures readers that their name and email address will not be used for other purposes.