Kontakt

Główna osoba do kontaktu

Prof. Jerzy Gocko SDB
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Tel. +48 668 737 737