Redakcja Seminare
ul. K. K. Baczyńskiego 1A
skr. poczt. 26
05-092 Łomianki, Polska

Główna osoba do kontaktu

Prof. Jerzy Gocko SDB
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Tel. +48 668 737 737

Wsparcie techniczne

Andrzej Wachałowicz
Tel. +48 509 480 476