Kolegium redakcyjne

KOLEGIUM REDAKCYJNE

prof. dr hab. Jerzy Gocko SDB (KUL, Lublin)
Redaktor Naczelny

dr hab. prof. UKSW Stanisław Chrobak SDB (UKSW, Warszawa)
Zastępca Redaktora Naczelnego

dr Krzysztof Niegowski SDB (UKSW, Warszawa)
Zastępca Redaktora Naczelnego, Sekretarz redakcji

dr Dariusz Sztuk SDB (UKSW, Warszawa)
Sekretarz redakcji

dr Radosław Błaszczyk SDB (WSDTS, Ląd)

dr hab. Mariusz Chamarczuk SDB (UKSW, Warszawa)

dr Giuseppina Del Core FMA (Auxilium, Roma)

dr hab. prof. UKSW Arkadiusz Domaszk SDB (UKSW, Warszawa)

dr hab. Sylwester Jędrzejewski SDB (UPJPII, Kraków)

dr Dorota Lubinska (Uniwersytet w Sztokholmie)

dr Roman Mazur SDB (UPJPII, Kraków)

dr Peter Mlynarčík SDB (Instytut św. Tomasza, Żylina)

dr hab. Ryszard F. Sadowski SDB (UKSW, Warszawa)

dr Milan Urbančok SDB (Uniwersytet Trnawski)

REDAKTORZY TEMATYCZNI

dr hab. Mariusz Chamarczuk SDB - socjologia
Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. dr hab. Henryk Stawniak SDB - prawo kanoniczne
Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Dariusz Sztuk SDB - teologia
Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. dr hab. Kazimierz Łatak CRL - historia
Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Dariusz Buksik SDB - psychologia
Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Ryszard F. Sadowski SDB - filozofia
Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. prof. UKSW Stanisław Chrobak SDB - pedagogika
Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

REDAKTORZY JĘZYKOWI

dr Joanna Wójcik
dla języka polskiego

Teresa Wojcik PhD
Villanova University - USA
dla języka angielskiego

Ewa Sawicka
dla języka angielskiego

dott.ssa Cristina Monacchia
Universita Pontificia Salesiana - Rzym - Włochy
dla języka włoskiego

Peter Gross, Barbara Skoczyńska-Prokopowicz
dla języka niemieckiego

KOREKTA EDYTORSKA

dr Joanna Wójcik

REDAKTOR STATYSTYCZNY

dr Bartłomiej Skowroński
Uniwersytet Warszawski

SKŁAD TEKSTU

Marcin Izdebski