Wydawca

Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego (TNFS) powstało z inicjatywy salezjanów w celu integracji środowiska naukowego skupiającego członków i przyjaciół Towarzystwa Salezjańskiego. Jego głównym celem jest działalność naukowo-badawcza i wychowawczo-edukacyjna w duchu św. Franciszka Salezego - patrona uczonych i wychowawców. Towarzystwo jest otwarte na wszystkich, którzy w duchu wiary, życzliwości i chrześcijańskiego humanizmu Franciszka Salezego prowadzą badania naukowe i kształcą młodzież akademicką.

TNFS prowadzi prace badawcze, publikuje ich wyniki i popularyzuje wiedzę szczególnie z zakresu nauk humanistycznych. Towarzystwo jest inicjatorem i współorganizatorem sympozjów i konferencji naukowych oraz wydawcą periodyku "Seminare. Poszukiwania Naukowe", będącego forum wymiany myśli szerokiego spektrum uczonych z Polski i zagranicy.

KONTAKT
Sekretariat TNFS
ul. Baczyńskiego 1A
skr. poczt. 26
05-092 ŁOMIANKI

tel. +48 22 732 73 80
fax +48 22 732 73 99
www: tnfs.pl
e-mail: tnfs@tnfs.pl