Ksiądz infułat Zdzisław Król – wybitna postać Kościoła warszawskiego

Słowa kluczowe: Archidiecezja warszawska, duszpasterstwo parafialne, kaznodziejstwo, urzędy kurialne, patriotyzm, zbrodnia katyńska, katastrofa smoleńska

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest ukazanie postaci ks. infułata dra Zdzisława Króla, który swoje życie poświęcił Kościołowi warszawskiemu. Był on człowiekiem światłym, wykształconym, znakomitym duszpasterzem, wytrawnym kaznodzieją i doświadczonym urzędnikiem kurialnym. Walczył o upamiętnienie miejsc i wydarzeń ważnych dla narodu, a zwłaszcza związanych ze zbrod­nią katyńską. Jako kanclerz kurii metropolitalnej bronił księży, prześladowanych przez Służbę Bez­pieczeństwa. Zginął w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r. i został pochowany w Panteonie Wielkich Polaków w świątyni Opatrzności Bożej, do wzniesienia której wielce się przysłużył.

Biografia autora

Józef Mandziuk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. dr hab., kapłan archidiecezji wrocławskiej, emerytowany profesor zwyczajny PWT we Wrocławiu i UKSW w Warszawie, profesor uczelniany Politechniki Rzeszowskiej w Zakładzie Humanistycznym Wydziału Zarządzania, autor ok. 1400 pozycji drukowanych, w tym 12-tomowej Historii Kościoła katolickiego na Śląsku, promotor 74 doktorów z zakresu historii.

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA:

Archiwum Kurii Metropolitalnej Warszawskiej – AKMW, Akta personalne ks. Zdzisława Króla, Opinia Rady Pedagogicznej z dnia 30 maja 1958 r., b. sygn., b. p.

Brodacki, Krystian. 2004. Musimy ich uszanować. Tygodnik Solidarność, 51, 20.

Historia Warszawskiej Rodziny Katyńskiej. Organizacja i początki działalności 1988-1993. Dostęp: 28 IX 2020, http://www.katyn.org/index.phg?id=3&nr=139.

Kalwarczyk, Grzegorz. 2014. Przewodnik po parafiach i kościołach Archidiecezji Warszawskiej. T. 1. Parafie pozawarszawskie. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”.

Kalwarczyk, Grzegorz. 2015. Przewodnik po parafiach i kościołach Archidiecezji Warszawskiej. T. 2. Parafie warszawskie. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”.

Kindziuk, Milena. 2010. Kardynał Józef Glemp ostatni taki prymas. Warszawa: Świat Książki.

Koba, Ignacy. 2010. Ks. infułat Zdzisław Król. Świadek historii z pniewskiej parafii. Tygodnik Ciechanowski, 17, 14.

Król, Zdzisław [1]. 2011. Byłem świadkiem. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”.

Król, Zdzisław [2]. 2011. Nie lekceważył najmniejszej ludzkiej sprawy. W: Czas nigdy go nie oddali. Wspomnienia o Stefanie Kardynale Wyszyńskim, red. Anna Racławicka, 181-196. Kraków: Wydawnictwo M.

Król, Zdzisław. 2009. Tak to się zaczęło. W: W wierności Bogu i Kościołowi. Księga pamiątkowa dedykowana Józefowi Kardynałowi Glempowi Prymasowi Polski w 80. rocznicę urodzin, red. M. Kreczmański, H. Małecki. Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej i Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej.

Machowska, Maria. 2010. Katyński pielgrzym. Nasza Służba, 15, 12.

Madej, Krzysztof. 2009. Duszpasterstwo Żydów – katolików w getcie warszawskim. Ks. Marceli Godlewski i ks. Antoni Czarnecki. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, 3, 23-39.

Mandziuk, Józef. 2019. Król Zdzisław. W: Słownik polskich teologów katolickich. T. 10. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego.

Niedzielak, Piotr. 1991. Ostatnia ofiara Katynia: w świetle faktów i dokumentów. Warszawa: Tezeusz. Pierwsze nadanie. 2009. Pierwsze nadanie medalu Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 8 kwietnia 2008 r. W: Zbrodnia katyńska Naród Państwo Rodzina, s. 253-291. Warszawa: Zeszyty Katyńskie.

Polak Barbara, Ruman Jan Maria, 2004. O księdzu Jerzym Popiełuszce, jego posłudze i męczeńskiej śmierci z ks. infułatem Zdzisławem Królem, ks. prałatem Janem Sikorskim i Januszem Kotańskim rozmawiają Barbara Polak i Jan M. Ruman. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, 10, 9-30.

Romaniuk Marian Piotr. 2002, Życie, twórczość i posługa Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia.T. 4. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Wojdat, Joanna. 2015. Życie i działalność księdza infułata Zdzisława Króla (1935-2010). Warszawa, mps.

Wspomnienie ks. Zdzisława Króla. Dostęp: 12 IX 2020, http://tygodnik.onet.pl/wwwyłacznie/wspomninie-ks-zdzislawa-krola/ssqth.

Zieliński, Zygmunt. 2020. Powroty minionego czasu zagnieżdżone w pamięci. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Opublikowane
2022-08-11
Dział
Z problematyki historycznej