Działalność organmistrzowska Włodzimierza Truszczyńskiego w diecezji płockiej

Słowa kluczowe: organy, budownictwo organowe, organmistrz, Włodzimierz Truszczyński, diecezja płocka

Abstrakt

Artykuł opisuje ośmioro organów zbudowanych przez Włodzimierza Truszczyńskiego w diecezji płockiej w latach 1978-2001. Mimo że Truszczyński postawił w tej diecezji stosunkowo niewiele instrumentów, stanowią one ważne punkty w jej krajobrazie organowym. Oprócz tego omówiono przebudowy dwóch instrumentów innych budowniczych wykonane przez Włodzimierza Truszczyńskiego oraz niezrealizowane projekty dwóch instrumentów jego autorstwa w diecezji płockiej.

Bibliografia

Archiwum firmy Włodzimierza Truszczyńskiego w Warszawie (dalej: AWT), teczka Bieżuń, projekty dyspozycji organów w Bieżuniu z 1988 r.

AWT, teczka Gostynin, rachunek wystawiony przez firmę Laukhuff 8 października 1984 r.

AWT, teczka Gostynin, rachunek wystawiony przez firmę Giesecke 9 października 1984 r.

AWT, teczka Gostynin, rachunek wystawiony przez firmę Heuss 29 kwietnia 1986 r. AWT, teczka Gostynin, oferta firmy Kilinger z 26 marca 1993 r.

AWT, teczka Gostynin, pismo parafii Gostynin do Rzemieślniczej Spółdzielni „Spójnia Wawer” w Warszawie z 3 października 1989 r.

AWT, teczka Gostynin, opis prac wykonanych w czasie przeglądu z 24 maja 2000 r. AWT, teczka Obrót, Planowany obrót 1987 r

AWT, teczka Ostrowite, projekty dyspozycji organów w Ostrowitem

AWT, teczka Przasnysz, Sprawozdanie z wykonania robót organowych w czasie remontu instrumentu znajdującego się w kościele Farnym parafii Rzymsko-Katolickiej w Pszasnyszu [sic!] z 10 grudnia 1993 r.

AWT, teczka Rachunki 1978, Rachunek nr 7 z 10 lipca 1978.

AWT, teczka Szczutowo, Kosztorys na wykonanie rekonstrukcji i konserwacji zabytkowych organów mechanicznych znajdujących się w kościele Rzymsko-Katolickim Św. Marii Magdaleny w Szczutowie z 24 października 1994 r.

AWT, teczka Zielona Mławska, dyspozycja organów z 25 lutego 1985 r.

AWT, teczka Zielona Mławska, list Włodzimierza Truszczyńskiego do proboszcza parafii Zielona Mławska z 15 maja 1986 r.

AWT, teczka Zielona Mławska, rachunek wystawiony przez firmę Laukhuff 8 maja 1985 r.

Archiwum kurii diecezjalnej płockiej (dalej: AKDP), akta parafii Rypin, pismo Wy-działu ds. artystyczno-budowlanych kurii diecezjalnej płockiej z 25 lutego 1978 r.

AKDP, akta parafii św. Benedykta w Sierpcu, protokół wizytacji dziekańskiej z 1992 r. AKDP, akta parafii Szwelice, odręczna notatka [brak daty]. AKDP, akta parafii Zielona Mławska, protokół wizytacji dziekańskiej z 19 marca 1988 r.

Bieńko, Klaudiusz. 2012. Budownictwo organowe Włodzimierza Truszczyńskiego w archidiecezji warszawskiej. Dzieje zakładu organmistrzowskiego i specyfika instrumentów. Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (praca magisterska).

Bieńko, Klaudiusz. 2013. Działalność organmistrzowska Włodzimierza Truszczyńskiego. Seminare, 34, 367-385.

Król, Stefan. 1989. Struktura brzmienia organów firmy Stefana Truszczyńskiego zbudowanych w latach 1935-1965. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski (praca magisterska).

Łyjak, Wiktor Zygmunt. 2005. Organy na Mazowszu w diecezji płockiej od XIV wieku do 1818 roku. Płock: Towarzystwo Naukowe Płockie.

Łyjak, Wiktor Zygmunt. 2008. Organy na Mazowszu w diecezji płockiej od 1818 do 1925 roku. Płock: Towarzystwo Naukowe Płockie.

Narodowy Instytut Dziedzictwa, karta ewidencyjna organów w kościele farnym w Przasnyszu, opr. Wiktor Łyjak 1986.

Pisarski, Krzysztof. 2017. Kościół św. Jana Chrzciciela Janowo (warmińsko-mazurskie). Dostęp: 7.02.2017. https://musicamsacram.pl/instrumenty/opis/336-Janowo-Kosciol-sw-Jana-Chrzciciela.

Pyrzyński, Michał. 2017. Organy w powiecie mławskim po 1945 roku. Warszawa: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (praca magisterska).

Sadowski, Marcin. 2020. Muzyka kościelna w diecezji płockiej po Soborze Watykańskim II. Studium liturgiczne. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (praca doktorska).

Szymanowicz, Maria. 2012. Wzmianki o organach w „Miesięczniku Pasterskim Płockim” z lat 1946-2009. W: Studia Organologica, t. 4, red. Maria Szymanowicz, 387-397. Lublin: Polihymnia.

Zarzycki, Łukasz. 2017. Budownictwo organowe w powiecie płońskim w latach 1925-2015. Warszawa: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (praca magisterska).

Opublikowane
2022-08-11
Dział
Z problematyki historycznej