„Usidlenie w dzieciństwie” – doświadczanie niezaspokojenia emocjonalnego w rodzinie. Ujęcie socjologiczne

  • Beata Lucyna Szluz Uniwersytet Rzeszowski
Słowa kluczowe: socjologia rodziny, socjologia problemów społecznych, zespół niezaspokojenia emocjonalnego, rodzina, metoda biograficzna

Abstrakt

Rodzice, którzy są niedostępni emocjonalnie, często sami są emocjonalnie niedojrzali. Mają wiele własnych problemów, które sięgają okresu ich dzieciństwa. Występował w ich życiu deficyt rodziców, którzy nie byli w stanie zaspokoić emocjonalnych i psychologicznych potrzeb swojego dziecka. Objawy występujące u osób dorosłych, niedojrzałych emocjonalnie obejmują między innymi: sztywność emocjonalną, niską tolerancję na stres, niestabilność emocjonalną z agresją, niestabilne relacje oraz szukanie uwagi. W artykule podjęto próbę ukazania problemów, z którymi spotykają się osoby doświadczające niezaspokojenia emocjonalnego w rodzinie (w ujęciu socjologicznym).

Bibliografia

Berger, Peter L. i Thomas Luckmann. 1983. Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Bertaux, Daniel. 2012. Analiza pojedynczych przypadków (au cas par cas). W: Metoda biograficzna w socjologii, red. Kaja Kaźmierska, 741-760. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Dobroń, Anna. 2019. Zespół niezaspokojenia emocjonalnego – przyczyny, objawy, leczenie. Dostęp: 17.05.2019. https://zdrowie.tvn.pl/a/zespol-niezaspokojenia-emocjonalnego-przyczyny-objawy-leczenie.

Gajda, Janusz. 2016. Walory studium przypadku i autobiografii. Refleksje z własnych doświadczeń i z lektury nieobojętnych tekstów. Ruch Pedagogiczny, 1, 93-107.

Giddens, Anthony. 2012. Socjologia, tłum. Olga Siara, Alina Szulżycka i Paweł Tomanek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Glaser, Barney i Anselm L. Strauss. 2012. The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. New Brunswick and London: Aldine Transaction. A Division of Transaction Publishers.

Helling, Ingeborg K. 1990. Metoda badań biograficznych. W: Metoda biograficzna w socjologii, red. Jan Włodarek i Marek Ziółkowski, 13-37. Warszawa-Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kawczyńska-Butrym, Zofia. 2009. Rodzina – zdrowie – choroba. Kontekst społeczny i zakres badań empirycznych. Podejmowane problemy, kategorie analizy. W: Socjologia medycyny, red. Antonina Ostrowska, 180-210. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Pilch, Tadeusz i Teresa Bauman. 2001. Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Riemann, Gerhard i Fritz Schütze. 2012. „Trajektoria” jako podstawowa koncepcja teoretyczna w analizach cierpienia i bezładnych procesów społecznych, tłum. Zbigniew Bokszański i Andrzej Piotrowski. W: Metoda biograficzna w socjologii, red. Kaja Kaźmierska, 389-414. Kraków: Wydawnictwo Nomos.

Schütze, Fritz. 1997. Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej, tłum. Marek Czyżewski. Studia Socjologiczne, 1, 11-56.

Schütze, Fritz. 2012. Analiza biograficzna ugruntowana empirycznie w autobiograficznym wywiadzie narracyjnym. Jak analizować autobiograficzne wywiady narracyjne?, tłum. Katarzyna Waniek. W: Metoda biograficzna w socjologii, red. Kaja Kaźmierska, 141-278. Kraków: Wydawnictwo Nomos.

Szluz, Beata. 2016. Дитина з ускладненою інвалідністю в сім´ї. Дослідження випадку. Вісник Львівського Університету. Серія Педагогічна, 31, 362-370.

Terruwe, Anna A. 1960. The Neurosis in the Light of Rational Psychology, tłum. Conrad W. Baars. New York: P.J. Kenedy & Sons.

Terruwe, Anna A. i Conrad W. Baars. 1972. Loving and Curing the Neurotic. New Rochelle: Arlington House.

Terruwe, Anna A. i Conrad W. Baars. 2012. Integracja emocjonalna. Jak uwierzyć, że jesteś kochany i potrafisz kochać?, tłum. Magdalena Ciszewska. Poznań: Wydawnictwo W drodze.

Tobiasz-Adamczyk, Beata. 2009. Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia. Nowe spojrzenie na chorego. W: Socjologia medycyny, red. Antonina Ostrowska, 113-144. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Tobiasz-Adamczyk, Beata. 2019. Choroba – wyzwanie dla rodziny. Wybrane aspekty przeżywania choroby przez rodzinę. W: Doświadczanie choroby przez rodzinę, red. Beata Szluz, 13-28. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Zakrzewska-Manterys, Elżbieta. 1995. Down i zespół wątpliwości. Studium z socjologii cierpienia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Opublikowane
2020-05-06
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej