O zmianie klimatu szkoły. Kilka uwag na marginesie pracy B. Preble’a i R. Gordona „Transforming School Climate and Learning. Beyond Bullying and Compliance”

  • Aleksandra Tłuściak-Deliowska Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
Słowa kluczowe: klimat szkoły, przemoc w szkole, jakość szkoły, doskonalenie, badania w działaniu

Abstrakt

The study presents some reflections upon the significance of school climate in teaching and education. The author focuses in particular on the relationship between school climate and aggressive behavior among pupils. Practical outcomes of the research concerning that issue and its implications include various initiatives to promote positive school atmosphere. The article discusses a SafeMeasures process described in detail in “Transforming School Climate and Learning. Beyond Bullying and Compliance” by B. Preble and R. Gordon, which is based on action research and aimed at the improvement of school climate.

Biografia autora

Aleksandra Tłuściak-Deliowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

Adiunkt w Katedrze Dydaktyki Instytutu Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Członek Zespołu Badań nad Socjalizacją i Agresją kierowanego przez prof. dr. hab. Adama Frączka. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Obszar zainteresowań: przemoc rówieśnicza w szkole, klimat i kultura szkoły.

Bibliografia

Wingspread Declaration on School Connections. Journal of School Health, 2004, 74(7), 233-234.

Allodi, M.W. (2002), A two level analysis of classroom climate in relation to social context, group composition and organization of special support. Learning Environments Research, 5 (3), 253 – 274.

Bobrowski, K., Pisarska, A., Ostaszewski, K., Okulicz-Kozaryn, K. (2012), Znaczenie kultury i klimatu szkoły dla wyników nauczania oraz spostrzeganego przez nauczycieli nasilenia zachowań problemowych wśród uczniów. Edukacja, 4(120), 39-51.

Borg, M.G. (1998), The emotional reactions of school bullies and their victims. Educational Psychology, 18, 433-444.

Bryant, P. (1995), Collaborative Action Research „On the Cutting Edge”, Lethbridge, Alberta.

Cervinkova, H. (2011), Edukacyjne badania w działaniu – w poszukiwaniu emancypacyjnego wymiaru badań pedagogicznych i antropologicznych. Animacja Życia Publicznego. Zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych, 2(5), 7.

http://www.decydujmyrazem.pl/files/AZP_5_internet.pdf [data dostępu 23.03.2014].

Cornell, D., Gregory, A. (2008), Virginia High School Safety Study: Descriptive report of survey results from ninth grade students and teachers. Charlottesville: University of Virginia.

Frączek, A. (1985),. Moral approval of aggressive acts. A Polish-Finnish Comparative Study. Journal of Cross-Cultural Psychology 16(1), 41-54.

Kulesza, M. (2011), Klimat szkoły a zachowania agresywne i przemocowe uczniów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kulesza, M. (2007), Klimat szkoły a zachowania przemocowe uczniów w świetle wybranych badań empirycznych. Seminare, 24, 261-277.

Mehta, S.B., Cornell, D., Fan, X., Gregory, A. (2013), Bullying Climate and School Engagement in Ninth-Grade Students. Journal of School Health, 83(1), 45-52.

Olweus, D. (2007), Mobbing. Fala przemocy w szkole. Jak ją powstrzymać? Tłum. D. Jastrun, Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza.

Orpinas, P., Horne, A.M., Staniszewski, D. (2003), School Bullying: Changing the Problem by Changing the School. School Psychology Review, 32(3), 431-444.

Ostaszewski, K. (2012), Pojęcie klimatu szkoły w badaniach zachowań ryzykownych młodzieży. Edukacja, 4(120), 22-38.

Osterman, K.F. (2000), Students’ need for belonging in the school community. Review of Educational Research, 70 (3), 323-367. doi:10.2307/1170786.

Peterson, R.L., Skiba, R. (2001), Creating School Climates That Prevent School Violence. The Social Studies, 92 (4), 167-175.

Preble, B., Gordon, R. (2011), Transforming School Climate and Learning. Beyond Bullying and Compliance, California: Corwin A SAGE Company.

Rigby, K. (2010), Przemoc w szkole. Jak ją ograniczać? Poradnik dla rodziców i pedagogów. Tłum. R. Mitoraj, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szymańska, J. (2003), Działania profilaktyczne a klimat szkoły. Remedium, 3, 6-7.

Thapa, A., Cohen, J., Guffey, S., Higgins-D’Alessandro, A. (2013), A Review of School Climate Research, Review of Educational Research, Season XXXX, 20(10), DOI: 10.3102/0034654313483907.

Thapa, A., Cohen, J., Higgins-D’Alessandro, A., Guffey, S. (2012), School Climate Research Summary. National School Climate Center: School Climate Brief, 3, August 2012.

Tłuściak-Deliowska, A. (2013), Psychospołeczne korelaty i predyktory zachowań agresywnych dzieci i młodzieży. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 3/2013, 20-26.

Tłuściak-Deliowska, A. (2012), Percepcja klimatu szkoły a aprobata przemocy i uprzedzenia etniczne wśród nastolatków. Niepublikowana rozprawa doktorska, Wydział Nauk Pedagogicznych APS, Warszawa.

Tłuściak – Deliowska, A. (2010), Bullying – charakterystyka zjawiska i uwarunkowania. Remedium, 9/10, 1-3.

Unnever, J.D., Cornell, D.G., (2003), The culture of bullying in middle school, Journal of School Violence, 2 (2), 5-27.

Wygotski, L.S. (1971), Wybrane prace psychologiczne, Warszawa PWN

Yoneyama, S., Rigby, K. (2006). Bully/Victim students & classroom climate. Youth Studies Australia, 25 (3), 34-41.

Opublikowane
2019-09-30
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej