Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Historical, legal, political and ethical aspects of contemporary military and non-military conflicts (Warszawa, 12-13 marca 2018)

  • Andrzej Kobyliński Instytut Filozofii UKSW w Warszawie
Opublikowane
2018-10-22