Społeczne zharmonizowanie ewaluacji

  • Sylwia Jaskuła Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Słowa kluczowe: ewaluacja społeczna, historia ewaluacji, pedagogika ewaluacji, interakcja w ewaluacji, komunikacja w ewaluacji

Abstrakt

Kultura ewaluacyjna w Polsce jest wciąż w fazie początkowego jej stanowienia. Daleko nam wciąż do anglosaskich modeli uspołeczniania badań ewaluacyjnych, w których zarówno badacz – ewaluator jak i badani, zarządzający i inni zainteresowani mają wpływ na projekt i przebieg badań. Ewaluacja społeczna jest trudnym do przeprowadzenia modelem badawczym, wymagającym rozumiejącego włączenie różnorodnych uczestników. Jednak jej wartość jest wprost proporcjonalna do włożonego wysiłku w jej przeprowadzenie. Daje bowiem wzrost zaangażowania, zrozumienia i wykorzystania jej rezultatów.

Bibliografia

Berger, Peter. 1997. Święty baldachim, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.

Berger, Peter i Thomas Luckmann. 1983. Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Bronson, Denise E. 2000. Progress and Problems in Social Work Research and Evaluation i the United States. Journal of Social Work Research and Evaluation: An International Publication, 1(2), 125-137.

House, Ernest R. 1997. Ewaluator w społeczeństwie, W: Ewaluacja w edukacji. red. Leszek Korporowicz, 15-20. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Jaskuła, Sylwia. 2010. O potrzebie re-ewaluacji w społeczeństwie nadmiaru informacji. W: Ewaluacja programów operacyjnych – konteksty, dylematy, praktyki. red. Katarzyna Kasprzyk, 45-56. Toruń: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Jaskuła, Sylwia. 2013. Pedagogika ewaluacji. Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja. Kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej, (64)4, 45-54.

Joint Committee on Standards for Educational Evaluation. 1981. Standards for Evaluations of Educational Programs, Projects and Materials, New York: McGraw-Hill.

Korporowicz, Leszek. 2001. Ewaluacja i społeczeństwo, W: Rozumienie zmian społecznych. red. E. Hałas, 87-111. Lublin: TN KUL.

Patton, Michael Q. 2008. Utilization-Focused Evaluation. Thousand Oaks: Sage Publications.

Potulicka, Eugenia. 2003. Ewaluacja jakości pracy nauczyciela – ewolucja celów, funkcji i form. W: Ewaluacja jakości pracy nauczyciela, red. Ryszarda Cierzniewska, 4- 19. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Stewart, John R. 2002. Komunikacja interpersonalna: kontakt miedzy osobami. W: Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi. red. John R. Stewart, 36-58. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Taylor, Frederick W. The Principles of Scientific Management, New York, London: Harper & Brothers.

Tripodi, Tony. 2000. The Contemporary Challenge in Evaluating Social Services – An International Perspective. Journal of Social Work Research and Evaluation. An International Publication, 1 (1), 5-16.

Tyler, Ralph W., et. al. 1932. Service Studies in Higher Education. Columbus: Bureau of Educational Research, Ohio State University.

Znaniecki, Florian. 1934. Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości. Lwów – Warszawa: Książnica – Atlas.

Znaniecki, Florian. 1992. Nauki o kulturze, Warszawa: PWN.

Opublikowane
2018-10-22
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej