Zmęczenie przewlekłe a noetyczny wymiar osobowości. Badania młodych kobiet

  • Agnieszka Kulik
Słowa kluczowe: dynamika noetyczna, kobieta, zmęczenie przewlekłe, kultura

Abstrakt

Celem badań jest poszukiwanie uwarunkowań przewlekłego zmęczenia u młodych kobiet. Założono, że istotne znaczenie dla powstawania przewlekłego zmęczenia ma słaba dynamika noetyczna. Przebadano 143 studentki w wieku 19-24 lat. Wykorzystano Test Noodynamiki Egzystencjalnej Popielskiego. Badane kobiety z przewlekłym zmęczeniem mają niski poziom dynamiki noetycznej. W zależności od typu zmęczenia charakterystyczne jest nastawienie na osobisty sukces albo brak wytrwałości w realizacji celów trudnych. Istotny związek ze zmęczeniem wykazuje unikanie wyzwań i obawa przed odpowiedzialnością za swoje czyny.

Bibliografia

Baczewska, Bożena at al. 2015. Pomiędzy życiem a nieżyciem. Psychologiczna analiza dynamiki egzystencjalnej w przebiegu choroby nowotworowej. W: W drodze do brzegu życia, red. Elżbieta Krajewska-Kulak at al., t. 13, 3575. Białystok: Wydawnictwo UMwB.

Carruthers, Bruce M. at al. 2003. Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Clinical Working Case Definition, Diagnostic and Treatment Protocols. Journal of Chronic Fatigue Syndrome, 11(1), 7-97.

Frankl, Viktor. 1967. Siła do życia, tłum. Michał Mazur. Znak, 19(1), 40-49.

Fromm, Erich. 2000. O sztuce istnienia, tłum. Robert Saciuk. Warszawa-Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Frossard, Andre. 1982. Nie lękajcie się. Rozmowy z Janem Pawłem II, tłum. Anna Turowiczowa. Watykan: Libreria Editrice Vaticana.

Góralczyk, Paweł. 1990. Dylemat ludzki – lęk przed utratą wartości. Studia Theologica Varsaviesia, 28 (2), 67-78.

Grzankowska, Izabela Anna. 2015. Styl funkcjonowania matek a emocjonalność ich dzieci z bólami brzucha (rozprawa doktorska). Bydgoszcz: UKW.

Jiang, Nan et al. 2003. Correlations between trait anxiety, personality and fatigue. Study based on the Temperament and Character Inventory. Journal of Psychosomatic Research, 55(6), 493-500. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S00223999(03)00021-7.

Kuklińska, Katarzyna L. 2012. Polskie singielki. Peć kulturowa. Feminizm. Ponowoczesność. Internet. Warszawa: Difin S.A.

Kulik, Agnieszka. 2010. Zmęczenie przewlekłe u nastolatków. Charakterystyka psychologiczna. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Kulik, Agnieszka. 2015. Wybrane uwarunkowania zmęczenia przewlekłego u młodych kobiet. Referat wygłoszony na X Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Zdrowia pt. „Z psychologią po zdrowie. Profilaktyka i promocja zdrowia – mit czy rzeczywistość?” (Gdańsk, 15-17.05.2015).

Kulik, Agnieszka i Leszek Szewczyk. 2005. Kwestionariusz do badania zmęczenia. Psychometryczne właściwości. W: Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Metody diagnostyczne w badaniach dzieci i młodzieży, red. Maria Oleś, 41-56. Lublin: TN KUL.

Kulik, Agnieszka i Leszek Szewczyk. 2008. Przewlekłe zmęczenie a temperament u nastolatków. W: Problemy psychosomatyki okresu dorastania i dorosłości, red. Leszek Szewczyk i Agnieszka Kulik, 27-39. Lublin: PROQURAT.

May, Rollo. 1973. Psychologia i dylemat ludzki, tłum. Tadeusz Mieszkowski. Warszawa: IW PAX.

Michielsen, Helen J., Jolanda De Vries i Guus L. Van Heck. 2003. In search of personality and temperament predictors of chronic fatigue: a prospective study. Personality and Individual Differences, 35, 1073-1087. DOI:10.1016/S01918869(02)00319-7.

Oleś, Piotr. 2012. Psychologia człowieka dorosłego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Popielski, Kazimierz. 1987. Człowiek pytanie otwarte. Studia z logoterapii i logoterapii. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Popielski, Kazimierz. 1994. Noetyczny wymiar osobowości: psychologiczna analiza poczucia sensu życia. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Popielski, Kazimierz. 2008. „Wartości „w życiu” i wartości „dla życia”. W: Wartości dla życia, red. Kazimierz Popielski, 521-532. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Popielski, Kazimierz i Piotr Mamcarz. 2015. Trauma egzystencjalna a wartości. Warszawa: Difin S.A.

Rotholz, James M. 2002. Chronic Fatigue Syndrome, Christianity, and Culture. Between God and an Illness. New York-London-Oxford: The Haworth Medical Press.

Sapolsky, Robert M. 2011. Dlaczego zebry nie mają wrzodów. Psychofizjologia stresu, tłum. Małgorzata Guzowska-Dąbrowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Van Damme Stefaan et al. 2006. Well-being in patients with chronic fatigue syndrome: The role of acceptance. Journal of Psychosomatic Research, 61(5), 595599. DOI: 10.1016/j.jpsychores.2006.04.015.

Opublikowane
2017-07-01
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej