Procedury etyczne

Dbając o rzetelność naukową oraz etyczne postawy autorów Redakcja wymaga pisemnego oświadczenia dotyczącego zakresu pracy poszczególnych autorów przedstawianej publikacji oraz informacji, czy publikacja ta była finansowana przez jakąś osobę fizyczną lub prawną. Redakcja "Seminare" przeciwstawia się praktykom tzw. "ghostwriting" i "guestauthorship"  oraz zastrzega sobie prawo poinformowania właściwych podmiotów o tego typu praktykach.