Etyka i nihilizm w filozofii myśli słabej Gianniego Vattima

  • Andrzej Kobyliński Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: bioetyka, etyka, nihilizm, relatywizm, norma, normatywność, myśl słaba

Abstrakt

Głównym celem tego artykułu jest przedstawienie relacji pomiędzy etyką i nihilizmem w ujęciu włoskiego filozofa Gianniego Vattima (1936-) oraz jego koncepcji myśli słabej. Nihilizm oznacza szeroko rozprzestrzenione zjawisko kulturowe, w którym idea nicości odgrywa kluczową rolę. Jednym z najważniejszych zadań, stojących przed filozofią współczesną, jest nie tyle przezwyciężenie nihilizmu, ile zrozumienie jego istoty i szukanie odpowiednich form etyki. Nihilistyczna etyka miłosierdzia jest możliwa, z zastrzeżeniem, że jest formą etyki słabej, która ignoruje transcendencję i jest zagrożona relatywizmem.

Bibliografia

Benso Silvia, Schroeder Brian (ed.). 2010. Between Nihilism and Politics. The Hermeneutics of Gianni Vattimo. New York: Suny Press.
Caputo John D., Vattimo Gianni. 2006. After the Death of God. New York: Columbia University Press.
Carchia Gianni, Ferraris Maurizio (ed.). 1996. Interpretazione ed emancipazione. Studi in onore di Gianni Vattimo. Milano: Raffaello Cortina Editore.
Crosby Donald A. 1998. Nihilism: in Routledge Encyclopedia of Philosophy, VII, London – New York: Oxford University Press: 1-5.
Derrida Jacques, Vattimo G. 1998. Religion. Stanford: Stanford University Press.
Dotolo Carmelo. 1999. La teologia fondamentale davanti alle sfide del pensiero debole di G. Vattimo. Roma: Editrice LAS.
Franci Tommaso. 2011. Vattimo o del nichilismo. Provocazione alla filosofia. Roma: Armando Editore.
Giorgio Giovanni. 2006. Il pensiero di Gianni Vattimo. L'emancipazione dalla metafisica tra dialettica ed ermeneutica. Milano: Franco Angeli Editore.
Givone Sergio. 1995, 20032. Storia del nulla. Roma – Bari: Editori Laterza.
Kobyliński Andrzej. 2007. ”Czy embrion jest osobą? Spór o sztuczne zapłodnienie we Włoszech”. Studia Ecologiae et Bioethicae 5: 157-172.
Kobyliński Andrzej. 2008. Is Nihilism our Destiny? The Postmetaphysical Ethics of Gianni Vattimo: in The Dilemmas of Modern Ethics. Warsaw: Wydawnictwo UKSW.
Kobyliński Andrzej. 2014. O możliwości zbudowania etyki nihilistycznej. Propozycja Gianniego Vattima. Warsaw: Wydawnictwo UKSW.
Kopić Mario. 2008. Gianni Vattimo Čitanka. Zagreb: Antibarbarus.
Moń R., Warto czy należy? Studium na temat istoty i źródeł normatywności, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011.
Monaco Davide. 2006. Gianni Vattimo. Ontologia ermeneutica, cristianesimo e postmodernita. Pisa: Edizioni ETS.
Mucci Giandomenico. 2015. “La possibilita di costruire un’etica nichilistica secondo Gianni Vattimo”. La Civilta cattolica 3944: 188-193.
Müller-Lauter Wolfgang. 1984. Nihilismus. I. Der N.–Begriff in West– und Mitteleuropa: in Historisches Wörterbuch der Philosophie, VI, Basel: Schwabe Verlag: 846-853.
Mura Gaspare. 2005. Introduzione all’ermeneutica veritativa. Roma: Edizioni PUSC.
Pecoraro Rossano. 2005. Niilismo e Pós (Modernidade). Introduçao ao pensamento fraco de Gianni Vattimo. Rio de Janeiro – San Paulo: PUC – Loyola ED.
Redaelli Enrico. 2008. Il nodo dei nodi. L'esercizio del pensiero in Vattimo, Vitiello, Sini. Pisa: Edizioni ETS.
Riedl Matthias. 2010. The Permanence of the Eschatological: Reflections on Gianni Vattimo's Hermeneutic Age: in Discoursing the Post-Secular: Essays on the Habermasian Post-Secular Turn. Münster: LIT Verlag: 111-126.
Rorty Richard, Vattimo Gianni. 2005. The Future of Religion. New York: Columbia University Press.
Schröder Winfried. 2005. Moralischer Nihilismus. Radikale Moralkritik von den Sophisten bis Nietzsche. Stuttgart: Reclam Verlag.
Severino Emanuele. 1982, 19952. Essenza del nichilismo. Milano: Adelphi Edizioni.
Tomaszewski Jarosław. 2014. “Facing the Crisis of the Priesthood in the Catholic Church”, Studia Bobolanum 10(4): 125-138.
Vattimo Gianni. 1991. The End of Modernity: Nihilism and Hermeneutics in Post-modern Culture, London: Polity Press.
Vattimo Gianni. 1993. The Adventure of Difference: Philosophy after Nietzsche and Heidegger. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Vattimo Gianni. 1994. The Transparent Society. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Vattimo Gianni. 1997. Beyond Interpretation: The Meaning of Hermeneutics for Philosophy. Stanford: Stanford University Press.
Vattimo Gianni. 2000. Nietzsche: Philosophy as Cultural Criticism. Stanford: Stanford University Press.
Vattimo Gianni. 2002. After Christianity. New York: Columbia University Press.
Vattimo Gianni. 2006. Dialogue with Nietzsche. New York: Columbia University Press.
Vattimo Gianni. 2007. Ecce comu. Come si ri-diventa cio che si era. Roma: Fazi Editore.
Vattimo Gianni. 2011. A Farewell to Truth. New York: Columbia University Press.
Vattimo Gianni, Girard René. 2010. Christianity, Truth, and Weak Faith. New York: Columbia University Press.
Vattimo Gianni, Marder Michael. 2014. Deconstructing Zionism: A Critique of Political Metaphysics. London – New York: Bloomsbury Publishing.
Vattimo Gianni, Paterlini Piergiorgio. 2009. Not Being God: A Collaborative Autobiography. New York: Columbia University Press.
Vattimo Gianni. 2010. The Responsibility of the Philosopher, New York: Columbia University Press.
Vattimo Gianni, Zabala Santiago. 2011. Hermeneutic Communism: From Heidegger to Marx. New York: Columbia University Press.
Weiss Martin G. 2006. Gianni Vattimo. Einführung. Mit einem Interview mit Gianni Vattimo. Wien: Passagen Verlag.
Zabala Santiago (ed.). 2007. Weakening Philosophy. Essays in Honour of Gianni Vattimo. Montreal: McGill – Queen's University Press.
Opublikowane
2016-12-31
Dział
Z problematyki filozoficznej