Czy Jezus Chrystus jest Symbolem Boga?

  • Dajad Tsaturyan Uniwersytet Teologiczny, Eczmiadzinie (Armenia)
Słowa kluczowe: Jezus, Chrystus, Duch Święty, Trójca Święta, symbol, chrystologia

Abstrakt

Jest to polemika z książką amerykańskiego jezuity i teologa ks. Rogera Haighta pt. Jezus Symbol Boga. W swej książce ks. Haight często stosuje terminy: „symbol” i  „symboliczny”. Stara się też dowodzić, że dla chrześcijan Wcielone Słowo Boga jest „konkretnym” lub „klasycznym symbolem Boga”. Przyjmując jednak takie twierdzenie, trzeba też przyjąć, że Jezus Chrystus zarówno jest i jednocześnie nie jest Bogiem, ponieważ – według Haighta – „symbol jednocześnie jest i nie jest tym, co symbolizuje”.

Stosując język właściwy dla kultury postmodernistycznej, Haight uważa, że wniósł wiele nowego światła w pojęcie chrystologii. W rzeczywistości posunął się za daleko w reinterpretacji istoty i tradycyjnych doktryn o Chrystusie i zbawieniu.

Niestety, praca Rogera Haighta może wprowadzić w błąd tych chrześcijan, którzy nie mają silnej wiary w Jezusa Chrystusa. Chrystologia Haighta próbuje zrobić z Syna Bożego zwykłego człowieka, po prostu Jezusa, ale nie Chrystusa, który poprzez swe wcielenie objawił Boga ludziom.

Bibliografia

Barth, Karl. The Epistle to the Romans, translated from the Sixth Edition by Edwyn C. Hoskyns (Oxford: Oxford University Press, 1933).
Haight, Roger, S.J. “The Case for Spirit Christology,” Theological Studies, 53 (1992).
Haight, Roger, S.J. “Jesus and Salvation: An Essay in Interpretation,” Theological Studies, 55 (1994).
Haight, Roger, S.J. “Jesus and World Religions,” Modern Theology, July (1996).
Haight, Roger, S.J. Jesus Symbol of God (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1999).
Haight, Roger, S.J. Dynamics of Theology (Maryknoll, NY: Orbis Books, 2001).
Haight, Roger, S.J. The Future of Theology (New York & London: Continuum, 2005).
Johnson, Elizabeth A. Consider Jesus: Waves of Renewal in Christology (New York: Crossroad, 1990).
McDermott, Brian O. Word Become Flesh: Dimensions in Christology (Collegeville, MN: Liturgical Press, 1993).
Segundo, Juan Luis. Christ in the Spiritual Exercises of St. Ignatius (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1987).
Von Balthasar, Hans Urs. Dare We Hope “That All Men Be Saved”?: With a Short Discourse on Hell, translated by Dr. David Kipp and Rev. Lothar Krauth (San Francisco: Ignatius Press, 1988).
Von Balthasar, Hans Urs. The Von Balthasar Reader, Medard Kehl, S. J. and Werner Löser, S. J., eds. (New York: Crossroad, 1982).
Opublikowane
2016-12-31
Dział
Z problematyki teologicznej