Czy Jezus Chrystus jest Symbolem Boga?

  • Dajad Tsaturyan Uniwersytet Teologiczny, Eczmiadzinie (Armenia)
Słowa kluczowe: Jezus, Chrystus, Duch Święty, TrĂłjca Święta, symbol, chrystologia

Abstrakt

Jest to polemika z ksiÄĹźkÄ amerykaĹskiego jezuity i teologa ks. Rogera Haighta pt. Jezus Symbol Boga. W swej ksiÄĹźce ks. Haight czÄsto stosuje terminy: âsymbolâ i  âsymbolicznyâ. Stara siÄ teĹź dowodziÄ, Ĺźe dla chrzeĹcijan Wcielone SĹowo Boga jest âkonkretnymâ lub âklasycznym symbolem Bogaâ. PrzyjmujÄc jednak takie twierdzenie, trzeba teĹź przyjÄÄ, Ĺźe Jezus Chrystus zarĂłwno jest i jednoczeĹnie nie jest Bogiem, poniewaĹź â wedĹug Haighta â âsymbol jednoczeĹnie jest i nie jest tym, co symbolizujeâ.

StosujÄc jÄzyk wĹaĹciwy dla kultury postmodernistycznej, Haight uwaĹźa, Ĺźe wniĂłsĹ wiele nowego ĹwiatĹa w pojÄcie chrystologii. W rzeczywistoĹci posunÄĹ siÄ za daleko w reinterpretacji istoty i tradycyjnych doktryn o Chrystusie i zbawieniu.

Niestety, praca Rogera Haighta moĹźe wprowadziÄ w bĹÄd tych chrzeĹcijan, ktĂłrzy nie majÄ silnej wiary w Jezusa Chrystusa. Chrystologia Haighta prĂłbuje zrobiÄ z Syna BoĹźego zwykĹego czĹowieka, po prostu Jezusa, ale nie Chrystusa, ktĂłry poprzez swe wcielenie objawiĹ Boga ludziom.

Bibliografia

Barth, Karl. The Epistle to the Romans, translated from the Sixth Edition by Edwyn C. Hoskyns (Oxford: Oxford University Press, 1933).
Haight, Roger, S.J. “The Case for Spirit Christology,” Theological Studies, 53 (1992).
Haight, Roger, S.J. “Jesus and Salvation: An Essay in Interpretation,” Theological Studies, 55 (1994).
Haight, Roger, S.J. “Jesus and World Religions,” Modern Theology, July (1996).
Haight, Roger, S.J. Jesus Symbol of God (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1999).
Haight, Roger, S.J. Dynamics of Theology (Maryknoll, NY: Orbis Books, 2001).
Haight, Roger, S.J. The Future of Theology (New York & London: Continuum, 2005).
Johnson, Elizabeth A. Consider Jesus: Waves of Renewal in Christology (New York: Crossroad, 1990).
McDermott, Brian O. Word Become Flesh: Dimensions in Christology (Collegeville, MN: Liturgical Press, 1993).
Segundo, Juan Luis. Christ in the Spiritual Exercises of St. Ignatius (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1987).
Von Balthasar, Hans Urs. Dare We Hope “That All Men Be Saved”?: With a Short Discourse on Hell, translated by Dr. David Kipp and Rev. Lothar Krauth (San Francisco: Ignatius Press, 1988).
Von Balthasar, Hans Urs. The Von Balthasar Reader, Medard Kehl, S. J. and Werner LĂśser, S. J., eds. (New York: Crossroad, 1982).
Opublikowane
2016-12-31
Dział
Z problematyki teologicznej