„I tam złóż Go w ofierze na jednym z pagórków, jak Ci wskażę” (Rdz 22,2). Wybrane metody egzegezy patrystycznej. Część druga.

  • Stanisław Pamuła Institute of Ecology and Bioethics Cardinal Stefan Wyszynski University, Warsaw
Słowa kluczowe: egzegeza patrystyczna, egzegeza, ofiara, alegoria, dosłowne znaczenie, typologia, anagogia, mistagogia, czytanie kanoniczne, czytanie Pisma z Pismem

Abstrakt

Ojcowie Kościoła widzieli w Piśmie Świętym coś więcej niż tylko SŁOWO, coś więcej niż tylko jego dosłowne znaczenie. Dlatego też, celem tego artykułu, który jest drugą częścią serii dwóch artykułów poświęconych egzegezie patrystycznej, jest krótkie przedstawienie różnych metod egzegezy patrystycznej i ich praktyczna aplikacja na przykładzie Ofiary Izaaka z Księgi Rodzaju.

Bibliografia

Ambrose. 1954. Saint Ambrose Letters: Letters to Bishops. Translated by M.M.
Beyenka. Washington D.C.: The Catholic University of America Press.
Augustine. 1996. Teaching Christianity. Translated by E. Hill, J.H. Rotelle. Hyde Park (NY): New City Press.
Athanasius. 2003. Lettere festali. Translated by A. Camplani, Paoline. Milano: Paoline.
Bede the Venerable. 1991. Homilies on the Gospels. Translated by L.T. Martin, D. Hurst, Kalamazoo (MI): Cistercian Publications.
Catechism of the Catholic Church. 1993. Vatican: Libreria Editrice Vaticana.
Caesarius of Arles. 1964. Sermons Volume 2. Translated by M.M. Mueller. Washington D.C.: The Catholic University of America Press.
Clement of Alexandria. 1937. Il Pedagogo. Translated by A. Boatti. Torino: Società Editrice Internazionale.
Dogmatic Constitution on Divine Revelation Dei Verbum. 1965. Vatican: Libreria Editrice Vaticana.
Ephrem the Syrian. 1994. St. Ephrem the Syrian: Selected Prose Works: Commentary on Genesis. Translated by E.G. Mathews Jr., J.P. Amar. Washington D.C.: The Catholic University of America Press.
Gregory of Nyssa. 1978. Life of Moses. Translated by A.J. Malherbe, E. Ferguson. New York: Paulist Press.
Harnack Adolf von. 1893. Geschichte der altchristlischen Literatur bis Eusebius. Leipzig: J. C. Hinrichs.
Hilary of Poitiers. 1954. The Trinity. Translated by S. McKenna. Washington D.C.: The Catholic University of America Press.
Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.®
Irenaeus. 2012. Against the Heresies. Translated by M.C. Steenberg, D. Unger. New York: Paulist Press.
Jerome. 1893. Nicene and Post-Nicene Fathers, 2nd ed.: Letter 53: To Paulinus. Translated by W.H. Fremantle. Edited by P. Shaff, H. Wace. Buffalo (NY): Christian Literature Publishing Co.
Jerome. 1990. Homilies. Translated by M.L. Ewald. Washington D.C.: The Catholic University of America Press.
Justin the Martyr. 1948. Writings of Saint Justin Martyr: Dialogue with Trypho. Translated by T.B. Falls. New York: Christian Heritage.
John Chrisostome. 1990. Homilies on Genesis 18-45. Translated by R.C. Hill. Washington D.C.: The Catholic University of America Press.
Leo XIII. 1893. Encyclica Providentissimus Deus. Vatican: Libreria Editrice Vaticana.
Lubac Henri de. 2000. Scripture in the Tradition. New York: The Crossroads Publishing Company.
Mazza Enrico. 1989. Mystagogy: a theology of liturgy in the patristic age. New York: Pueblo Publishing Company.
Newman John H. 1960. On the Development of Christian Doctrine, London: Sheed and Ward.
Origen. 1957. The Song of Songs: Commentary and Homilies. Translated by R.P. Lawson. Westminster (Maryland): Newman Press.
Origen. 1979. On First Principles. Translated by G.W. Butterworth. Eugene (OR): Wipf & Stock Publishers.
Origen. 1982. Homilies on Genesis and Exodus. Translated by R.E. Heine, Washington D.C.: The Catholic University of America Press.
Ratzinger Joseph. 2007. Jesus of Nazareth: From the Baptism in the Jordan to the Transfiguration. Translated by Adrian J. Walker. New York: The Doubleday Broadway Publishing Group.
Simon Marcel. 1981. Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa, Translated by E. Bgkowska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Satterlee Craig A. 2002. Ambrose of Milan’s Method of Mystagogical Preaching. Collegeville: Liturgical Press.
Simonetti Manilo. 2000. Między dosłownością a alegorią. Translated by T. Skibiński. Kraków: Wydawnictwo WAM.
Tertulian. 1885. Ante-Nicene Fathers: De Praescriptionis haereticorum. Edited by A. Roberts, J. Donaldson, A. Cleveland Coxe. Buffalo (NY): Christian Literature Publishing.
Tyconius. 1989. The Book of Rules. Translated by W.S. Babcock, Atlanta: Scholars Press.
Opublikowane
2016-12-31
Dział
Z problematyki teologicznej