Maryja jako wzór moralny w encyklikach papieży Benedykta XVI i Franciszka

  • Krzysztof Niewiadomski, OFMCap OFMCap, WSD Braci Mniejszych Kapucynów, Kraków
Słowa kluczowe: Maryja, teologia moralna, encykliki, paradygmat naśladowania, wzór moralny

Abstrakt

Autor artykułu analizuje treści moralne związane z Maryją w encyklikach papieży Benedykta XVI i Franciszka. Tematyka tych dokumentów wskazuje na potrzebę dowartościowania we współczesnej praktyce życia i teologii przede wszystkim cnót teologalnych, także w ich wymiarze społecznym. W tym kontekście Maryja stanowi wzór moralny doprowadzony do doskonałości, dzięki jej otwarciu na słowo Boże i łaskę Ducha Świętego.

Bibliografia

Benedykt XVI. 2006. Encyklika Deus caritas est (25 grudnia 2005). Kraków: Wydawnictwo M.

Benedykt XVI. 2007. Encyklika Spesalvi (30 listopada 2007). Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.

Benedykt XVI. 2009. Encyklika Caritas in veritate (29 czerwca 2009). Kraków: Wydawnictwo AA.

Derdziuk Andrzej. 2010. Teologia moralna w służbie wiary Kościoła. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Franciszek (papież). 2013. Encyklika Lumen fidei (29 czerwca 2013). Kraków: Wydawnictwo M.

Franciszek (papież). 2015. Encyklika Laudato si’. W trosce o wspólny dom (24 maja 2015). Kraków: Wydawnictwo M.

Franciszek z Asyżu. 1990. List do wiernych (redakcja pierwsza). Translated by Kajetan Ambrożkiewicz. W Pisma św. Franciszka z Asyżu, 145-151. Warszawa: Wydawnictwo Ojcowie Kapucyni.

Jan Paweł II. 1979. Encyklika Redemptorhominis (4 marca 1979). Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.

Justyn (święty). 1926. Dialog z Żydem Tryfonem. Translated by Arkadiusz M. Lisiecki. W Pisma Ojców Kościoła w polskiem tłumaczeniu, edited by J. Sajdak. Vol. 4, 95-351. Poznań: Fiszer i Majewski, Księgarnia Uniwersytecka.

Kluz Marek. 2011. “Maryja wzorem wiary i życia moralnego dla współczesnego chrześcijanina”. Ateneum Kapłańskie 156(3): 546-557.

Kokoszka Adam. 2005. Teologia moralna fundamentalna, Tarnów: Wydawnictwo Biblos.

Lekan Janusz. 2014. “Maryja ikoną Chrystusa − Nowego Człowieka”. Via pulchritudinis w mariologii”. Roczniki Teologii Dogmatycznej 6(1): 79-98.

Paweł VI. 1981. Encyklika Populorum progressio (26 marca 1967). W Jan XXIII. Paweł VI. Jan Paweł II, Encykliki, 115-142. Kraków: Wydawnictwo PAX.

Paweł VI. 1996. Adhortacja Signum magnum (13 maja 1967), Lublin: Ośrodek Formacyjny Rycerstwa Niepokalanej, Niepokalanów-Lasek.

Paweł VI. 2004. Adhortacja Marialis Cultus (2 lutego 1974). Wrocław: Wydawnictwo TUM.

Siwak Wacław. 2011. “O poprawną teologicznie ikonę Maryi w kaznodziejstwie”. Studia Pastoralne 7(1): 277-291.

Smentek Izabella. 2012. “Błogosławiona, która uwierzyła. Idee przewodnie mariologii Benedykta XVI”. Warszawskie Studia Teologiczne 25(1): 85-112.

Sobór Watykański II. 1967. Dekret o formacji kapłańskiej Optatam totius(28.10.1965). W Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski, 281-305. Paris: Éditions du Dialogue.

Sobór Watykański II. 1967. Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium (21 listopada 1964). W Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski, 77-175. Paris: Éditions du Dialogue.

Sobór Watykański II. 1967. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes (07.12.1965). W Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski, 533-657. Paris: Éditions du Dialogue.

Tomasz z Akwinu. 1973. Suma teologiczna. Nowe prawo i łaska. Translated by Roman Kostecki. Vol. 14. Londyn: Wydawnictwo Veritas.

Wojtczak Adam. 2010. “W sprawie tytułów maryjnych i ich rozumienia”. Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 17(2): 257-189.

Wojtczak Adam. 2011. “Pochodzenie i rozwój maryjnego tytułu Gwiazda Zaranna”. Studia Warmińskie 48(1): 93-115.

Zadykowicz Tadeusz. 2003. “Rola Maryi w chrześcijańskim życiu moralnym”. Salvatoris Mater 5(2): 41-70.

Zadykowicz Tadeusz. 2011. Sequela Christi et imitatio hominis. Paradygmat naśladowania we współczesnej refleksji teologicznomoralnej. Źródła i perspektywy. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Opublikowane
2016-03-31
Dział
Z problematyki teologicznej