Muzykologia – nauka o muzyce. IV Ogólnopolskie sympozjum naukowe absolwentów katedry Monodii Liturgicznej KUL (Lublin, 24-26 października 2014)

  • Piotr Wiśniewski Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Opublikowane
2016-09-30