Pojednanie polsko-niemieckie w wizji kardynała Bolesława Kominka

  • Józef Mandziuk emerytowany profesor zw. dr hab. PWT we Wrocławiu i UKSW w Warszawie oraz profesor uczelniany Politechniki Rzeszowskiej w Zakładzie Humanistycznym Wydziału Zarządzania
Słowa kluczowe: stosunki polsko-niemieckie, zjednoczenie Europy, idea chrześcijańskiego przebaczenia, rola Kościoła w relacjach Polska-Niemcy

Abstrakt

Celem opracowania jest przybliżenie postaci kardynała Bolesława Kominka, arcybiskupa-metropolity wrocławskiego, jako wielkiego orędownika pojednania polsko-niemieckiego. Jako duszpasterz górnośląski doskonale czuł dusze tak polskiego jak i niemieckiego narodu. Jako arcypasterz wrocławski konsekwentnie dążył do zbliżenia narodu polskiego i niemieckiego w duchu pojednania i chrześcijańskiego przebaczenia. Jego konsekwentna działalność doprowadziła do uznania granicy na Odrze i Nysie oraz uznania polskiej administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Niewątpliwie był on jednam z głównych twórców idei zjednoczonej Europy.

Bibliografia

Błaszczyk Tomasz. 2005. „ Akcja Katolicka na Śląsku za rządów kard. Adolfa Bertrama” . Resovia Sacra 12; 169-179.
Dola Kazimierz. 2001. Katolicy narodowości niemieckiej na Śląsku po 1945 r. W: Dziedzictwo i posłannictwo śląskiego Kościoła, red. Michael Hirschfeld, Markus Trautman, 339-357. Dülmen: Baumann-Verlag.
Hanich Andrzej. 2012. Ksiądz infułat Bolesław Kominek, pierwszy administrator apostolski Śląska Opolskiego (1945-1951) Opole: Instytut Śląski.
Jaworska Kazimiera. 2009. Relacje między państwem a Kościołem katolickim w (archi)diecezji wrocławskiej w latach 1956-1974. Legnica: Wydawnictwo Diecezji Legnickiej.
Kania Jan. 1997. Kościoły Polski i Niemiec w powojennych drogach pojednania obu narodów. W: Mistrz i Przyjaciel, red. Jerzy, 68-83. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Kominek Bolesław. 1977. W służbie „Ziem Zachodnich. Wydawnictwo Wrocław: Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.
Kominek Bolesław. 2012. Wspomnienia i dokumenty. Opole: Instytut Śląski.
Kominek Bolesław. 1971. Ziemie Zachodnie – mandat sprzed ćwierćwiecza. W: Kościół na Ziemiach Zachodnich. red. Jan Krucina, 117-124. Wrocław.
Kominek Bolesław. 1965. Ziemie Zachodnie – mandat sprzed 20 lat. „Tygodnik Powszechny” 22: 1.
Kopiec Jan. 1998. Ks. Bolesław Kominek o swoim opolskim okresie. W: Słowo nieskowane. Księga Jubileuszowa dla ks. Jana Kruciny, red. Andrzej Nowicki, Jan Tyrawa, 523-541. Wrocław: TUM.
Kosyrczyk Klemens. 1974. Od radlińskiego Adwentu do wrocławskiej Septuaginty. W: Verbum Crucis. Kardynałowi Bolesławowi Kominkowi w hołdzie, red. Jan Krucina, 287-304. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.
Kośmider Tomasz. 1999, „Administracja Kościoła rzymsko-katolickiego na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1972”. Saeculum Christianum 2: 139-149.
Krucina Jan.1971. Obchody kościelne dwudziestolecia. W: Kościół na Ziemiach Zachodnich, red. Jan Krucina. 101-112. Wrocław: TUM.
Krucina Jan. 2015. „Przesłanie totalnego przebaczenia”. Wywiad przepr. Grzegorz Sokołowski. Nowe Życie 11: 9-11.
Krucina Jan. 1994. „Przywoływał nowe czasy”. Nowe Życie 3: 16-17.
Madejski Paweł. 1994. Na drodze pojednania. Wokół orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 roku. Warszawa: PWN
Mandziuk Józef. 2005. „Arcybiskup Bolesław Kominek z Wrocławia – autor listu biskupów polskich do niemieckich”. Saeculum Christianum 2: 133-138.
Mandziuk Józef. 2014. Historia Kościoła katolickiego na Śląsku. Wyd. drugie. T. IV, cz. 2.Warszawa:Oficyna Wydawnicza ADAM.
Marek Franciszek. 1976. Kościół rzymskokatolicki wobec ziem zachodnich i północnych. Warszawa.
Rutkowski Piotr. 2014. Polscy biskupi jako ojcowie Soboru Watykańskiego II. Warszawa: Wydaw UKSW.
Sitek Alojzy. 1992. Organizacja i kierunki działania kurii administracji apostolskiej Śląska Opolskiego w latach 1945-1956. Opole: Wydaw. Świętego Krzyża.
Swastek Józef. ,1998. Rządcy Archidiecezji Wrocławskiej w latach 1945-1995. Wrocław: Wydawnictwo PWT.
Trzcielińska-Polus Anna. 2001. Kardynał Bolesław Kominek – orędownik pojednania polsko-niemieckiego. W: Śląsk w myśli politycznej i działalności Polaków i Niemców w XX wieku. Cz. 1, 87-97. Opole.
Wojtyła Karol. 1999. „Kardynał Bolesław Kominek – widziany z Krakowa”. Nowe Życie 3: 17-18.
Zieliński Zygmunt. 1992. Katolicyzm III Rzeszy przed sądem historii. Katowice: Wydaw. Księgarni św. Jacka.
Opublikowane
2016-09-30
Dział
Z problematyki historycznej