Agroturystyka jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich w Polsce po 1989 roku

  • Jarosław Koral, SDB UKSW, Warszawa
Słowa kluczowe: agroturystyka, wypoczynek, przyroda, rodzina, wieś

Abstrakt

Agroturystyka jest tą formą turystyki, która w ostatnich latach rozwija się dość w szybkim tempie. Dane statystyczne pokazują dynamiczny wzrost liczby kwater agroturystycznych. Ożywieniu tej formy wypoczynku sprzyja wzrost zapotrzebowania na wypoczynek z dala od wielkich aglomeracji, w ciszy, spokoju, w bliskim kontakcie z przyrodą i w rodzinnej atmosferze. Agroturystyka z roku na rok zdobywa sobie coraz liczniejsze grono osób zainteresowanych wypoczynkiem w bliskim kontakcie z naturą. Rozwój agroturystyki stwarza dodatkowe możliwości wykorzystania przestrzeni wiejskiej, zabudowań rolniczych, lokalnej infrastruktury. Ponadto agroturystyka stanowi ważną formę w aktywizacji obszarów wiejskich, szczególnie tych, które są położone z dala od aglomeracji miejskich. Agroturystyka jest ważną formą aktywizacji gospodarczej terenów wiejskich.

Opublikowane
2016-09-30
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej