Edypalny charakter relacji pomiędzy religiami Abrahamowymi

Słowa kluczowe: religie monoteistyczne, psychoanaliza, struktura edypalna, tożsamość

Abstrakt

Podstawowy problem badawczy przedstawiony w artykule wyrażony jest pytaniem o przyczy­nę napięcia pomiędzy judaizmem, chrześcijaństwem i islamem oraz o znaczenie tego faktu dla ży­cia społecznego. Ukazano to na przykładzie napięcia na linii chrześcijaństwo-judaizm, ograniczając analizę dyskursu do wybranych fragmentów Nowego Testamentu. W warstwie teoretycznej odwo­łano się do tradycji psychoanalitycznej w ujęciu Jacquesa Lacana i Paula Ricœura. We wnioskach z badania stwierdzono, że rozwój religii monoteistycznych przebiega według struktury edypalnej. Pomysłodawcy kolejnych scenariuszy zbawienia nieświadomie wchodzą w postać swoich poprzed­ników, stając się ich ucieleśnieniem.

Bibliografia

Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. 1995. Nowy przekład z języków hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Warszawa: Towarzystwo Biblijne w Polsce.

Bion, Wilfred R. 1996. Różnicowanie osobowości psychotycznej i niepsychotycznej, tłum. Ewa Wojciechowska. Świat Psychoanalizy, 1 (3), 40-61.

Buren Van, Jane. 2007. Mothers and Daughters and the Origins of Female Subjectivity. London and New York: Routledge.

Dybel, Paweł. 2000. Urwane ścieżki. Przybyszewski - Freud - Lacan. Kraków: UNI- VERSITAS.

Freud, Sigmund. 1998. Pisma społeczne, tłum. Aleksander Ochocki, Marcin Poręba i Robert Reszke. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Freud, Zygmunt. 1995. Mojżesz i monoteizm, tłum. Jan Doktór. Warszawa: Czytelnik.

Jung, Carl G. 1982. Nowoczesny mit. O rzeczach widywanych na niebie, tłum. Jerzy Prokopiuk. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Klein, Melanie. 2007. Pisma, t. 3, tłum. Anna Czownicka i Helena Grzegołowska-Klarkowska. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Lacan, Jacques. 1966. Ecrits. Paris: Editions du Seuil.

Lacan, Jacques. 2017. Triumf religii poprzedzony Mową do katolików, tłum. Jacek Waga. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Marcuse, Herbert. 1998. Eros i cywilizacja, tłum. Hanna Jankowska. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.

Paradowski, Ryszard. 2012. Religia jako ideologia. Status religioznawstwa i problem transcendencji. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 1, 5-30.

Ricœur, Paul. 1989. Język, tekst, interpretacja, tłum. Piotr Graff i Katarzyna Rosner. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Opublikowane
2021-10-31
Dział
Z problematyki filozoficznej