Twierdza Modlin jako garnizon wojskowy II Rzeczypospolitej

Słowa kluczowe: historia, Twierdza Modlin, garnizon wojskowy

Abstrakt

Okres międzywojenny to czas burzliwego rozwoju polskiej państwowości. Po 123 latach Polska odzyskuje niepodległość i zaczyna odbudowywać wyniszczony kraj. Głównym zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa państwa poprzez stworzenie silnej armii. Twierdza Modlin była dogodnym miejscem do stworzenia silnego garnizonu dzięki dogodnemu położeniu i dotychczasowej infrastrukturze. W tym celu sprowadzono tam wiele jednostek wojskowych, tworząc centra szkoleniowe różnych rodzajów wojsk. Wraz z żołnierzami do twierdzy trafiły ich rodziny, co spowodowało rozbudowę osiedli mieszkaniowych. Ten duży garnizon stał się szybko miejscem ożywionego życia wojskowego, oświatowego, kulturalnego i religijnego.

Bibliografia

Bochenek, Ryszard Henryk. 2002. Modlin Fortress. Fortresses and Castles in Poland. Warsaw.

Central Archives of Historical Records (Next: CAHR). The Book of Zakroczym. Ref. No.: Zakr. gr., I, item 2102, 1423-1427.

Central Military Archives (Next: CMA). Book of Orders of the Military Hospital in Modlin. Archival complex: Modlin Military Hospital. Ref. No.: I.350.33/1.

CMA. Order of the Commander of the Fortified Camp in Modlin of September 10, 1920, No. 253. Archival complex: Command of the Modlin Fortified Camp. Ref. No.: I.372.36.1.

CMA. Preliminarz budżetowy Zarządu Głównego L.O.P.P. na rok 1933. Ref. No. I.302.4.1947, 11.

CMA. Order No. 147 of September 27, 1919, Commander of the Military Hospital in Modlin. Archival complex: Military Hospital Modlin. Ref. No.: I.350.33.1.

CMA. Order 136 of December 10, 1919, Commander of the Naval Port in Modlin. Archival complex: Modlin War Port. Ref. No.: I.328.31.1.

CMA. Order No. 67 of August 2, 1920. Ref. No.: I.372.36.5.

CMA. Order No. 245 of September 2, 1920, Commander of the Fortified Camp in Modlin. Archival complex: Command of the Modlin Fortified Camp. Ref. No.: I.372.36.1.

CMA. Order No. 246 of September 3, 1920, Commander of the Fortified Camp in Modlin. Archival complex: Command of the Modlin Fortified Camp. Ref. No.: I.372.36.1.

CMA. Order No. 249 of September 6, 1920, Commander of the Fortified Camp in Modlin. Archival complex: Command of the Modlin Fortified Camp. Ref. No.: I.372.36.1.

CMA. Order No. 252 of September 9, 1920, Commander of the Fortified Camp in Modlin. Archival complex: Command of the Modlin Fortified Camp. Ref. No.: I.372.36.1.

CMA. Order No. 257 of September 14, 1920, Commander of the Fortified Camp in Modlin. Archival complex: Command of the Modlin Fortified Camp. Ref. No.: I.372.36.1.

CMA. Order No. 258 of September 15, 1920, Commander of the Fortified Camp in Modlin. Archival complex: Command of the Modlin Fortified Camp. Ref. No.: I.372.36.1.

CMA. Order No. 258 of September 15, 1920, Commander of the Fortified Camp in Modlin. Archival complex: Command of the Modlin Fortified Camp. Ref. No.: I.372.36.1.

CMA. Order No. 260 of September 17, 1920, Commander of the Fortified Camp in Modlin. Archival complex: Command of the Modlin Fortified Camp. Ref. No.: I.372.36.1.

CMA. Order No. 261 of September 18, 1920, Commander of the Fortified Camp in Modlin. Archival complex: Command of the Modlin Fortified Camp. Ref. No.: I.372.36.1.

CMA. Order No. 293 of September 20, 1920. Ref. No.: I.372.36.1

CMA. Order No. 273 of September 30, 1920, Commander of the Fortified Camp in Modlin. Archival complex: Command of the Modlin Fortified Camp. Ref. No.: I.372.36.1.

CMA. Order No. 81 of October 4, 1920. Ref. No.: I.372.36.5.

CMA. Order No. 286 of October 13, 1920, Commander of the Fortified Camp in Modlin. Archival complex: Command of the Modlin Fortified Camp. Ref. No.: I.372.36.1.

CMA. Order No. 84 of November 13, 1920, Commander of the Volunteer Guard Battalion No. 5 / IV. Archival complex: Guard Battalion 5 / IV Modlin. Ref. No.: I.333.141.1.

CMA. Order No. 366 of December 30, 1924, Commander of the Sapper Training Centre in Modlin. Archival complex: Sapper Training Centre. Ref. No.: I.340.59.1.

CMA. Order No. 31 of April 12, 1934. Ref. No.: I.372.36.5.

CMA. Order No. 78 of September 14, 1934. Ref. No.: I.372.36.5.

CMA. Order No. 6 of January 9, 1939, Commander of the Armored Weapons Training Centre in Modlin. Archival complex: Armored Weapons Training Centre. Ref. No.: I.340.59.17.

CMA. Order No. 124 of June 1, 1939, Commander of the 32nd Infantry Regiment in Modlin. Archival complex: 32 Infantry Regiment. Ref. No.: I.320.20.32.

Flugiewicz, Stanisław. 2006. “Expansion of the Modlin Fortress in the 19th and 20th centuries.” In 200 years of the Modlin Fortress (1806-2006), edited by Grzegorz Sokołowski, 47-58. Modlin.

Gołąb, Ryszard. 2006. An Illustrated Monograph of the City of Nowy Dwór

Mazowiecki with the History of the Modlin Fortress. Nowy Dwór Mazowiecki.

Herbst, Stanisław and Jan Zachwatowicz. 2006. Modlin Fortress. In 200 years of the

Modlin Fortress (1806-2006), edited by Grzegorz Sokołowski, 11-17. Modlin. Ilustracja Polska „Placówka”. 1919, issue 1.

Mikołajczyk, Zbigniew Kazimierz. 2010. Życie religijne w Twierdzy Modlin. Warszawa: Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Doctoral dissertation - Biblioteka UKSW).

Mikołajczyk, Zbigniew Kazimierz. 2012. Religious life of the Modlin Fortress. Warszawa.

Oleńczak, Piotr. 2008. Napoleonic Heritage in Mazovia. Modlin Fortress in the years 1806-1830. Warszawa.

The Central Archives of Historical Records in Warsaw. Ref. No. II/144, k. 1649.

Opublikowane
2021-12-31
Dział
Z problematyki historycznej