Kształcenie zdalne na uczelniach wyższych. Analiza badań w czasie pandemii Sars CoV-2 na przykładzie Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

Słowa kluczowe: pandemia, COVID-19, uniwersytet, kształcenie zdalne, edukacja przyszłości

Abstrakt

Zakażenie koronawirusem (COVID-19) w latach 2020-2021 stało się poważnym problemem dotyczącym zdrowia publicznego na całym świecie. Konkretne restrykcje pandemiczne wprowadzi­ły zdalne nauczanie w szkołach i uczelniach. Zdalny model nauczania sprowokował refleksje nad kształceniem również na uczelniach wyższych. Niniejsze opracowanie jest więc analizą badań do­konanych wśród studentów Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Wnioski dotyczą głównie napotykanych problemów w trakcie procesu nauczania, korzyści, zalet i wad oraz metod kształcenia. Zwrócono uwagę na przygotowanie wykładowców, rozwój kulturowy podczas pande­mii, relacje między studentami i wykładowcami. Przesłanie badań uwypukla strony pozytywne, ale ukazuje też mankamenty obecnego systemu edukacji na uczelniach oraz próbuje poddać dyskusji kształcenie w perspektywie „dzisiaj”, „jutro” i „pojutrze”.

Bibliografia

Andersen, Kristian, Andrew Rambant i Wian Lipkin. 2020. The Proxima origin of SARS-CoV-2. Nature Medicine, Apr, 26(4), 450-452. Doi: 10.1038/s41591- 020-0820-9.

Baumann-Popczyk, Anna, Małgorzata Sadkowska-Todys i Andrzej Zieliński. 2014. Choroby zakaźne i pasożytnicze-epidemiologia i profilaktyka. Bielsko¬-Biała: a-medica Press.

Czapliński, Przemysław et al. 2020. Raport Edukacja. Między pandemią COVID-19 a edukacją przyszłości. Kraków: Fundacja GAP.

Dolin, Raphael 2012. Pospolite wirusowe zakażenie układu oddechowego i zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej (SARS). W: Choroby zakaźne, t. 2, red. Dennis Kasper i Anthony Fauci, 1032-1035. Lublin: Wyd. Czelej.

Duszyński, Jerzy et al. 2020. Zrozumieć COVID-19. Opracowanie zespołu ds. CO- VID-19 przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk PAN. Dostęp: 5.05.2021. https:// informacje.pan.pl/images/2020/opracowanie-covid19-14-09-2020/Zrozu- miecCovid19_opracowanie_PAN.pdf.

Dziubek, Zdzisław. 2010. Ostry zespół oddechowy. W: Choroby zakaźne i pasożyt¬nicze, red. Zdzisław Dziubek, 261-263. Warszawa: Wyd. PZWL.

Grodner, Dominika. 2020. Internet wyzwaniem dla człowieczeństwa. W: Pedago¬gika serca. Wychowanie emocjonalne w XXI wieku, red. Ewa Lewandowska- -Tarasiuk, Jan Łaszczyk i Bogusław Śliwerski, 131-137. Warszawa: Difin.

Grom, Bernhard. 2011. Psychologia wychowania religijnego. Kraków: Wydawnic¬two WAM.

Ministerstwo Edukacji Narodowej. 2020. Kształcenie zdalne na uczelniach. Dostęp: 20.05.2021. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ksztalcenie-zdalne-na- -uczelniach.

Pilch, Tadeusz i Teresa Bauman. 2001. Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilo-ściowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Rota, Paul et al. Characterization of a Novel Corona - virus Associated with Severe Acute Respiratory Syndrome. Dostęp: 20.05.2021. www.sciencexpress/1May 2003/Page 4/10.1126/science.1085952.

Szulakiewicz, Marek. 2017. Naznaczeni tymczasowością. Wprowadzenie do teorii ist-nienia. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Zhou, Peng. 2020. A pneumonia outbrek associated with a new coronavirus of probable bat origin. Nature, 579, 270-273. Doi.org/101038/s415-020-2012-7.

Opublikowane
2021-10-31
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej