Gianniego Vattima postulat słabego chrześcijaństwa

  • Zdzisława Kobylińska UWM, Olsztyn
Słowa kluczowe: nihilizm, relacja miedzy chrześcijaństwem a nihilizmem, ontologia, etyka miłosierdzia, myśl słaba, bioetyka, kenoza

Abstrakt

Gianni Vattimo (1936-) jeden z najwybitniejszych filozofĂłw nurtu postmodernistycznego. Vattimo jest teĹź znanym przedstawicielem praw gejĂłw, ktĂłre reprezentowaĹ jako aktywny polityk Parlamentu Europejskiego. Jego projekty miaĹy znaczne wpĹyw na kierunki badaĹ w zakresie feminizmu, teologii, badan nad seksualnoĹciÄ czĹowieka, globalizacjÄ. W niniejszym artykule zostaĹa przedstawiona Vattimowska koncepcja sĹabego myĹlenia. WyraĹźenie pensiero deoble zwiÄzane jest z teoriÄ sĹabego bycia w czasach zmierzchu metafizyki. KonsekwencjÄ sĹabego myĹlenia powinno byÄ âsĹabe chrzeĹcijaĹstwoâ i âetyka miĹosierdziaâ, ktĂłrej implikacjÄ jest âbioetyka bez dogmatĂłwâ.

Bibliografia

Vattimo Gianni, Paterlini Pergiorgio. 2011. Nie być Bogiem. Autobiografia na cztery ręce, Warszawa: Krytyka Polityczna.
Rorty Richard, Vattimo Gianni. 2010. Przyszłość religii, red. Zabala Santiago, tłum. S. Królak, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Vattimo Gianni. 1995. Oltre interpretazione. Il significato dell’hermeneutica per la filosofia, Bari: Laterza.
Vattimo Gianni. Koniec nowoczesności. 2007 przekład M. Surma-Gawłowska, Kraków: Universitas.
Vattimo Gianni. 2009. Addio alla veritĂ , Roma: Meltemi.
Vattimo Gianni, Sequeri Pierangelo, Ruggeri Giovanni, Interrogazioni sul cristianesimo.Cosa possiamo ancora attenderci dal Vangelo?. 2000. Roma: Edizioni Lavoro.
Vattimo Giovanni. Girard Rene. 2006. VeritĂ  o fede debole, Massa: Transeuropa.
Vattimo Gianni. 2006. La vita dell’altro. Bioetica senza metafisica, Coscenza: Marco.
Kobyliński Andrzej. 2014. O możliwości zbudowania etyki nihilistycznej. Propozycja Gianniego Vattima, Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
Sareło Zbigniew. 1988., Postmodernizm w pigułce, Poznań: Pallotinum.
Zawadzki Andrzej. 2009. Literatura a myśl słaba, Kraków: Universitas.
Opublikowane
2016-09-30
Dział
Z problematyki filozoficznej