Zwierzęta towarzyszące człowiekowi ery cyfrowej

Słowa kluczowe: transformacja cyfrowa, robotyzacja, zwierzęta, conditio humana

Abstrakt

Artykuł traktuje o zmianach w relacjach człowieka z innymi ludźmi oraz ze zwierzętami wy­wołanych transformacją cyfrową. Autorzy, w nurcie socjologii krytycznej, podają w wątpliwość spo­łeczno-kulturową wartość obserwowanych zmian. Bazując na obserwacjach własnych oraz korzysta­jąc z dorobku czołowych przedstawicieli socjologii i filozofii, przedstawiają negatywne konsekwencje wywołane digital transformation, które mają swoje odbicie w conditio humana. Artykuł odpowiada na pytanie, czy postęp technologiczny i globalny kierunek przemian jest na pewno właściwym mo­delem na przyszłość.

Bibliografia

Aamoth, Doug. 2012. U Nye Loo Lay Doo? Brush Up on Your Furbish: New Furby Coming. Time, May 17. Dostęp: 20.03.2021. https://techland.time.com/2012- /05/17/u-nye-loo-lay-doo-brush-up-on-your-furbish-new-furby-coming/.

Alwood, Andrew. 2017. The Value of Heterogeneous Pleasures. Journal of Happiness Studies, 19(8), 2303-2314.

Ashley, David. 2018. History Without a Subject: The Postmodern Condition. New York: Routledge.

Barrett, Maura i Jacob Ward. 2019. AI Can Now Compose Pop Music and Even Symphonies. Here's How Composers Are Joining In. Dostęp: 20.03.2021. https://www.nbcnews.com/mach/science/ai-can-now-compose-pop-music- even-symphonies-here-s-ncna1010931.

Baudrillard, Jean. 1998. Ameryka, tłum. Renata Lis. Warszawa: Wydawnictwo Sic! Brannigan, Augustine i William Zwerman. 2001. The Real “Hawthorne Effect”.

Society, 38, 55-60. DOI: 10.1007/s12115-001-1041-6.

Chesney, Thomas i Shaun Lawson. 2007. The Illusion of Love: Does a Virtual Pet Provide the Same Companionship as a Real One? Interaction Studies, 8, 337-342. DOI: 337-342. 10.1075/is.8.2.09che.

Commercial Break Room. 2013. Tamagotchi Commercial (film). Dostęp: 5.04.2021. https://www.youtube.com/watch?v=YueDmq-w9X8&ab_channel=CommercialBreakRoom.

Cylkowska-Nowak, Mirosława. 2020. Zwierzęta w społeczeństwie japońskim. Między buddyjskim szacunkiem a reprezentacją cech zwierzęcych w formie sztucznej inteligencji foki Paro. W: Różnice kulturowe w traktowaniu zwierząt, red. Hanna Mamzer, 161-175. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut.

Doring, Nicola, Mohseni M. Rohangis i Roberto Walter. 2020. Design, Use, and

Effects of Sex Dolls and Sex Robots: Scoping Review. Journal of Medical In¬ternet Research, 22(7), 174-201. DOI: 22. e18551. 10.2196/18551.

Gandini, Erik. 2015. Szwedzka teoria miłości (film). Szwecja: Fasad.

Huang, Ming-Hui i Roland T. Rust. 2018. Artificial Intelligence in Service. Journal of Service Research, 21(2), 155-172. DOI: 10.1177/1094670517752459.

The Biophilia Hypothesis, red. Stephen R. Kellert. 1995. Shearwater Book.

Klein, Barret A., Stein Joey i Ryan C. Taylor. 2012. Robots in the service of animal behavior. Communicative & Integrative Biology, 5(5), 466-472. DOI: 5. 466¬72. 10.4161/cib.21304.

Kmita, Jerzy. 2007. Późny wnuk filozofii. Wprowadzenie do kulturoznawstwa. Po¬znań: Wydawnictwo Naukowe Bogucki.

Kohut, Heinz. 2009. The Analysis of the Self: A Systematic Approach to the Psycho- analytic of Narcissistic Personality Disorders. Chicago and London: University of Chicago Press.

Lawton, Laura. 2017. Taken by the Tamagotchi. How A Toy Changed The Perspective On Mobile Technology. The iJournal, (2)2, 1-8.

Levinas, Emmanuel. 1999. Alterity and Transcendence. New York: Columbia University Press.

Maslow, Abraham. 2006. Motywacja i osobowość, tłum. Józef Radzicki. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Nathanson, David E. 2007. Reinforcement Effectiveness of Animatronic and Real

Dolphins. Anthrozoos, 20(2), 181-194. DOI: 10.2752/175303707X207963.

Nozick, Robert. 1974. Anarchy, State, and Utopia. New York: Basic Books.

Quackenbush, Casey. 2018. A Painting Made by Artificial Intelligence Has Been

Sold at Auction for $432,500. Times, October 26. Dostęp: 20.03.2021. https:// time.com/5435683/artificial-intelligence-painting-christies/.

Rockmore, Dan. 2020. What happens when machines learn to write poetry. New Yorker, January 7. Dostęp: 20.03.2021. https://www.newyorker.com/culture/ annals-of-inquiry/the-mechanical-muse.

Rogoziński, Kazimierz. 2012. Definicja usługi i to, co poniżej. Ekonomiczne Problemy Usług, 95, 11-24.

Rosenthal-von der Putten, Astrid M. et al. 2013. An Experimental Study on Emotional Reactions Towards a Robot. International Journal of Social Robotics, 5, 17-34. DOI: 10.1007/s12369-012-0173-8.

Sabanović, Selma et al. 2013. PARO Robot Affects Diverse Interaction Modalities in Group Sensory Therapy for Older Adults with Dementia. IEEE International Conference on Rehabilitation Robotics.

Schipke, Timothy. 2017. Narcissism, Ego, and Self: Kohut - a Key Figure in Transpersonal Psychology. The Journal of Transpersonal Psychology, 49(1), 3-21.

Shibata, Takanori i Kazuyoshi Wada. 2011. Robot Therapy: a New Approach for Mental Healthcare of the Elderly - a Mini Review. Gerontology, 57, 378-386.

Taylor, Charles. 1991. Etyka autentyczności, tłum. Andrzej Pawelec. Kraków : Znak.

Turkle, Sherry. 2011. Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other. New York: Basic Books.

Wilson, Edward Osborne. 1984. Biophilia. The human Bond with other species. Harvard University Press.

Opublikowane
2021-11-24
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej