Poznanie i rozumienie natury dziecka warunkiem skutecznego oddziaływania edukacyjnego

  • Lidia Dorota Marszałek Pedagogium WSNS w Warszawie
Słowa kluczowe: dziecko, integralny rozwój, poznanie dziecka, jakościowe podejście w badaniach dziecka

Abstrakt

Dzieciństwo to szczególny okres w życiu człowieka. Charakteryzuje się specyficzną logika myślenia i rozumowania, odmiennym od osób dorosłych odbieraniem i doświadczaniem świata materialnego, niematerialnego i społecznego, swoistym przeżywaniem emocji i stosowania wymogów moralnych. Prezentowane opracowanie ma na celu nakreślenie tego specyficznego bytowania dziecka w otaczającym go świecie oraz wskazanie możliwości w miarę pełnego poznania zasad i reguł jego funkcjonowania w tym świecie, jak też zadań pedagogów w zakresie poznania istoty i natury dziecka.

Bibliografia

Ablewicz, Krystyna. 1994. Hermeneutyczno-fenomenologiczna perspektywa badań w pedagogice. Kraków: Wyd. UJ.

Białek, Ewa Dorota. 2009. Zrównoważony rozwój dziecka w świetle nowych wyzwań. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Buber, Martin. 1992. Ja i ty. Wybór pism filozoficznych, tłum. Jan Doktór. Warszawa: Wyd. Pax.

Folkierska, Andrea. 1990. Pytanie o pedagogikę. Warszawa: Wyd. UW.

Gnitecki. Janusz. 2007. Metodologia badań w pedagogice hermeneutycznej. Poznań: Wyd. Naukowe PTP.

Kamiński, Aleksander. 1948. Nauczanie i wychowanie metodą harcerską. Warszawa: Wyd. Nasza Księgarnia.

Krokos, Jan.1992. Fenomenologia E. Husserla, Aleksandra Pfändera, MaxaSchelera. Warszawa: Katolicka Agencja Wydawnicza.

Malicka, Małogorzata. 1996. Ja to znaczy kto? Rzecz o osobowej tożsamości i wychowaniu. Warszawa: Wyd. Żak.

Milerski, Bogusław. 2011. Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy pedagogiki religii. Warszawa: Wyd. Naukowe CHAT.

Palka, Stanisław. 2006. Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: GWP.

Sawicki, Mieczysław. 1995. Dziecko jest osobą. Szkice z teorii kształcenia i wychowania. Warszawa: Wyd. Naukowe Semper.

Sawicki, Mieczysław. 1996. Hermeneutyka pedagogiczna. Warszawa: Wyd. Naukowe Semper.

Sokołowska-Dzioba, Teresa. 2020. Wiedza jako podstawa kompetencji nauczyciela. W: Oblicza edukacji przedszkolnej i szkolnej, red. Andrzejewska Jolanta i Barbara Bilewicz-Kuźnia, 51-62. Lublin: Wyd. UMCS.

Śliwerski, Bogusław. 2020. Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości. Kraków: Impuls.

Tarnowski, Janusz. 1993. Jak wychowywać? Warszawa: Wyd. ATK.

Tarnowski, Janusz. 1991. Człowiek – dialog – wychowanie. Zarys chrześcijańskiej pedagogiki personalno-egzystencjalnej. Znak, 436(9), s. 69-78.

Waloszek, Danuta. 2006. Pedagogika przedszkolna – metamorfoza statusu i przedmiotu badań. Kraków: Wyd. Naukowe UP.

Opublikowane
2021-07-26
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej