Proces wycofania hikikomorich na przykładzie 24 hikikomorich japońskich

  • Karolina Kalita Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe: socjologia problemów społecznych, socjologia dewiacji, anomia, wycofanie, shakaiteki hikikomori, Japonia

Bibliografia

Fogel, Alan i Masatoshi Kawai. 2006. Hikikomori in Japanese Youth: Some Possible Pathways for Alleviating this Problem from the Perspective of Dynamic Systems Theory. Nyūyōji Hattatsu Rinshō Senta- Nenpō, Annual Report, 28, 1-12.

Furlong, Andy. 2008. The Japanese Hikikomori Phenomenon: Acute Social Withdrawal among Young People. The Sociological Review, 56(2), 309-325.

Hall Vogel, Suzanne. 2012. Japanese Society under Stress. Diagnosis and Prescription. Asian Survey, 52(4), 687-713.

Hashimoto, Kenji. 2000. Class Structure in Contemporary Japan. International Journal of Sociology, 30(1), 37-64.

Hattori, Yūichi. 2005. Social Withdrawal in Japanese Youth: A Case Study of Thirty-Five Hikikomori Clients. W: Trauma and Dissociation in a Cross Cultural Perspective: Not just a North American Phenomenon, red. George F. Jr. Rhoades i Sar Vedat, 181-201. Binghamton, New York: Haworth Press.

Hirashima, Natsuko. 2001. Psychopathology of Social Withdrawal in Japan. Japan Medical Association Journal, 44(6), 260-262.

Jones, Maggie. 2006. Shutting Themselves In. The New York Times, 15. Dostęp: 15.10.2015.

http://www.nytimes.com/2006/01/15/magazine/15japanese.html?pagewanted=all&_r=0.

Kalita, Karolina i Takaharu Uesugi. 2009. Shakaiteki Hikikomori – zjawisko wycofania społecznego w Japonii. Opieka, Wychowanie, Terapia, 1-2(77-78), 57-63.

Kalita, Karolina. 2017. Shakaiteki Hikikomori w perspektywie socjologicznej. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Wrocławski.

Kalita, Karolina. 2018. The Retreatism Process of Hikikomori People on the Example of 24 Japanese Hikikomori Clients. Seminare, 39(4), 129-143.

Kaneko, Sachiko. 2006. Japan’s ‘Socially Withdrawn Youths’ and Time Constraints in Japanese Society: Management and Conceptualization of Time in a Support Group for ‘Hikikomori’. Time & Society, 15(2-3), 233-249.

Kōseirōdōshō (Japońskie Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej). 2000. 10 Dai – 20 Dai wo Chūshin to Shita ‘Hikikomori’ wo Meguru Chiiki Seishin Hoken Katsudō. Seishin Hoken Fukushi Senta- Hokenjo Shichōsan Dono yō na Taiyō Suru ka Enjō Suru ka. Dostęp: 15.11.2015.

http://www.mhlw.go.jp/ topics/2003/07/tp0728-1.html,

http://www.ncnp.go.jp/nimh/fukki/docu¬ments/guide.pdf.

Kosewski, Marek. 1985. Ludzie w sytuacjach pokusy i upokorzenia. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Krieg, Alexander. 2014. Reclusive Shut-ins Are Hikikomori a Predominately Japanese Problem. Eye Magazine. The Magazine of International Academic Forum, 5, 16-22. Dostęp: 07.10.2015.

http://iafor.org/archives/ magazine/Eye-Magazine-Issue-5.pdf.

Kuramoto, Hidehiko i Yumiko Ōtake. 2005. Hikikomori no Rekishiteki Tenbō. Kokoro no Kagaku, 123, 31-35.

Merton, Robert K. 1938. Social Structure and Anomie. American Sociological Review, 3(5), 672-682.

Merton, Robert K. 1968. Social Theory and Social Structure. United States of America: Macmillan Publishing.

Merton, Robert K. 2002. Teoria socjologiczna i struktura społeczna, tłum. Ewa Morawska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Miyake, Yūko. 2005. Hikikomori Tōkei to Sono Shūhen. Kokoro no Kagaku, 123, 25-30.

Murphy, Daniel S. i Mathew B. Robinson. 2008. The Maximizer: Clarifying Merton’s Theories of Anomie and Strain. Theoretical Criminology, 12(4), 501-521. Dostęp: 27.01.2016.

http://www.convictcriminology.org/ pdf/Murphy_Robinson_2008_The_Maximizer.pdf.

Nishimura, Hideaki. 2006. Hikikomori Sono Shinri to Enjo. Tōkyō: Kyōiku Shiryo Shuppankai.

Ogino, Tatsushi. 2004. Managing Categorization and Social Withdrawal in Japan: Rehabilitation Process in a Private Support Group for Hikikomorians. International Journal of Japanese Sociology, 13(1), 120-133.

Pospiszyl, Irena. 2009. Patologie społeczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Saitō, Tamaki. 2013. Hikikomori. Adolescence without End, tłum. Jeffrey Angels. Minneapolis, London: University of Minnesota Press.

Saitō, Tamaki. 2006. Shakaiteki Hikikomori. Owaranai Shishunki. Tōkyō: PHP Kenkyūsho.

Shirai, Sachiko. 2004. How Psychotherapist Can Assist People in Difficult Situations in Present Day Japanese Society. Focusing upon the Issue of Hikikomori (Social Withdrawal). Teologia. Diakonia, 38, 105-124.

Siemaszko, Andrzej. 1993. Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Shwalb, David W. et al. 2010. Fathering in Japan, China and Korea. Changing Contexts, Images and Roles. W: The Role of the Father in Child Development. 5th Edition, red. Michael E. Lamb, 341-387. Canada, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.

Sonoda, Junichi et al. 2004. Futōkō to Shakaiteki Hikikomori. Hattenkatei wo Saguri, Taiōto Yobō wo Kangaeru. Kenkyū Kiyō. Kyūshū Hoken Fukushi Daigaku, 5, 77-84.

Suwa, Mami i Koichi Hara. 2007. ‘Hikikomori’ among Young Adults in Japan. The Importance of Differential Diagnosis between Primary Hikikomori with High-functioning Pervasive Developmental Disorders. Iryō Fukushi Kenkyū, 3, 94-101.

Suwa, Mami i Kunifumi Suzuki. 2013. The Phenomenon of ‘Hikikomori’ (Social Withdrawal) and the Socio-cultural Situation in Japan Today. Journal of Psychopathology, 19(3), 191-198.

Tanaka, Chihoko. 2001. Hikikomori no Kazoku Kankei. Tōkyō: Kōdansha.

Tateno, Masaru et al. 2012. Hikikomori as a Possible Clinical Term in Psychiatry: a Questionnaire Survey. BMC Psychiatry, 12. Dostęp: 09.11.2015.

https://www.biomedcentral.com/bmcpsychiatry/content/12/October/2012.

Tōkeisūrikenkyūsho (Instytut Matematyki Statystycznej). n.d. Nihonjin no Kokuminsei Chōsa. Dostęp: 7.09.2017.

http://www.ism.ac.jp/.

Uchida, Chiyoko. 2010. Apathetic and Withdrawing Students in Japanese Universities – with Regard to Hikikomori and Student Apathy. Journal of Medical and Dental Sciences, 57(1), 95-108.

Opublikowane
2021-05-22
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej