Sport w służbie osoby ludzkiej: stanowisko papieży wobec sportu

Słowa kluczowe: nauczanie społeczne papieży, sport, osoba ludzka

Abstrakt

Celem pracy jest próba syntezy nauczania społecznego papieży na temat sportu. Analizie poddano fundamentalne kwestie dotyczące ludzkiego zaangażowania w sport. Uwagę skoncentrowano między innymi na potrzebie obecności Kościoła w sporcie czy znaczącej roli sportu w harmonijnym rozwoju dzieci i młodzieży. W pracy wykorzystano metody: analizy literatury przedmiotu, komparatystyczną i aksjologiczną oraz idiograficzną i nomotetyczną. Z przeprowadzonych analiz wynika, że najwyżsi zwierzchnicy Kościoła niezmiennie domagają się poszanowania podstawowych ludzkich wartości, co dotyczy także sportu, który, odpowiednio ukierunkowany, może odgrywać ważną rolę w procesie wychowania oraz sprzyjać upowszechnianiu wartości chrześcijańskich.

Bibliografia

Benedykt XVI. 2007. Orędzie na 40. Światowy Dzień Pokoju nt. Osoba ludzka sercem pokoju. Dostęp: 29.01.2021. http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20061208_xl-world-day-peace.html.

Coubertin de, Pierre. 1994. Przemówienia. Pisma różne i listy, wybór i oprac. Grzegorz Młodzikowski i Kajetan Hądzelek. Warszawa: PTNKF.

Dziubiński, Zbigniew. 2014. Sport w perspektywie salezjańskiej. Warszawa: AWF/SALOS RP.

Dziubiński, Zbigniew. 2015. Sport i turystyka w Kościele Rzymskokatolickim. Warszawa: AWF/SALOS RP.

Dziubiński, Zbigniew. 2017. Sport w perspektywie św. Jana Pawła II i św. Jana Bosko. Warszawa: AWF/SALOS RP.

Dziubiński, Zbigniew. 2020. Sport w służbie osoby i wspólnoty w perspektywie papieża Franciszka. Warszawa: AWF/SALOS RP.

Franciszek. 2013a. Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”. Dostęp: 29.01.2021. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/adhortacje/evangelii_24112013.html.

Franciszek. 2013b. Address to members of the European Olympic Committee. Dostęp: 29.01.2021. http://www. vatican.va/content/francesco/en/speeches/2013/november/documents/papa-francesco_20131123_delegati-comitati-olimpici-europei.html.

Franciszek. 2015. Address of his holiness Pope Francis to participants in the World Congress of the “Scholas Occurrentes” Pontifical Foundation. Dostęp: 29.01.2021. http://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2016/may/documents/papa-francesco_201 60529_scholas-occurrentes.html.

Franciszek. 2016. Address to participants of the Conference “Sport at the Service of Humanity”. Dostęp: 29.01.2021. https://sportforhumanity.com/.

The Dicastery for Laity, Family and Life. 2018. Giving the best of yourself. A Document on the Christian perspective on sport and the human person. Dostęp: 29.01.2021. http://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2018/06/01/180601b.html.

Jan Paweł II. 1979. Encyklika „Redemptor hominis”. Dostęp: 29.01.2021. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/r_hominis.html#m1.

Jan Paweł II. 1991. Encyklika „Centesimus annus”. Dostęp: 29.01.2021. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/centesimus_1.html.

Jan Paweł II. 2001a. Oblicze i dusza sportu. L’Osservatore Romano (wydanie polskie), 229(1), 19-20.

Jan Paweł II. 2001b. Rachunek sumienia dla sportu. L’Osservatore Romano (wydanie polskie), 229(1), 20-21.

Jan Paweł II. 2001c. Wielki Sportowy Jubileusz Roku 2000. W: Aksjologia sportu, red. Zbigniew Dziubiński, 18-23. Warszawa: SALOS RP.

Jan Paweł II. 2016. Address to the Athletes of the Italian “Youth Games”. W: Blessed John Paul II Speaks to Athletes: Homilies, Messages and Speeches on Sport, red. Kevin Lixey, Norbert Müller i Cornelius Schäfer. Vatican: Libreria Editrice Vaticana.

Jasny, Michał. 2018. Kultura fizyczna młodzieży: na przykładzie członków Ruchu Światło-Życie archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej. Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II.

Pius XII. 1952. Address to participants of the Italian National Scientific Congress for Sport and Physical Education. W: Discorsi e radiomessaggi di Pio XII. Vatican: Libreria Editrice Vaticana.

Pius XII. 1955. Discorso di sua santità Pio XII ai dirigenti e agli associati del Centro Sportivo Italiano. Dostęp: 29.01.2021. https://www.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1955/documents/hf_p-xii_spe_19551009_centro-sportivo-italiano.html.

Opublikowane
2021-07-26
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej