Michał Wyrostkiewicz, Osoba i środowisko. Studia teologiczno-ekologiczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2019

Recenzja monografii Michała Wyrostkiewicza pt. Osoba i środowisko. Studia teologiczno-ekologiczne, [Seria: Lubelskie Studia Teologicznomoralne t. 10], Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2019, ss. 250.

  • Adam Zadroga Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Opublikowane
2021-07-26