The Rozwój argumentacji na temat celibatu w wybranych dokumentach Magisterium Ecclesiae ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów wydanych po Soborze Watykańskim II

  • Michał Kosche Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Słowa kluczowe: celibat, synod w Elwirze, Sobór Trydencki, Paweł VI, Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek

Abstrakt

Niniejszy tekst jest jednym z głosów we współczesnej debacie na temat celibatu. Jego specyfiką jest próba prześledzenia rozwoju argumentacji teologicznej i personalistycznej zawartej w najważniejszych dokumentach Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Szczególny nacisk został położony na teksty współczesne, wydane już po Soborze Watykańskim II. To uwrażliwienie podyktowane jest dwoma zasadniczymi powodami. Po pierwsze, dokumenty posoborowe wprowadzają zupełnie nową jakość do argumentacji na temat powszechności celibatu. Po drugie, mają one o wiele większy wpływ na dzisiejszą dyscyplinę Kościoła niż teksty wcześniejsze.

Bibliografia

Benedict XVI. 2009. Apostolic (onstitution “Anglicanorum (oetibus”. Vatican: Libreria Editrice Vaticana.

Brundage, James A. 1987. Law, Sex, and (hristian Society in Medieval Europe. Chicago: University of Chicago Press.

Congregation for Catholic Education. 2016. Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis. Vatican: Libreria Editrice Vaticana.

Decrees of the ecumenical councils, vol. 1: Nicaea I to Lateran V, edited by Norman P. Tanner, original text established by Giuseppe Alberigo and others. 1990. Washington: Georgetown University Press.

Denzinger, Henricus. 1976. Enchiridion Symbolorum, definitionum et declarationum de rebusfidei et morum. Wurzburg: Herder.

Francis. 2020. Post-Synodal Apostolic Exhortation “Querida Amazonia”. Vatican: Libreria Editrice Vaticana.

Grulowski, Bronisław. 2007. “Celibat - sublimacja czy relacja?” Studia Gdańskie 21: 397-425.

Hess, Hamilton. 2002. The Early Development of (anon Law and the (ouncil of Serdica. Oxford: Early Christian Studies.

John Paul II. 1979. Encyclical Letter “Redemptor Hominis”. Vatican: Libreria Editrice Vaticana.

John Paul II. 1981. Apostolic Exhortation “Familiaris Consortio”. Vatican: Libreria Editrice Vaticana.

John Paul II. 1992. Post-Synodal Apostolic Exhortation “Pastores Dabo Vobis”. Vatican: Libreria Editrice Vaticana.

John Paul II. 2006. Man and Woman He Created Them: A Theology of the Body. Pauline Books & Media.

Morris, Colin. 1989. The Papal Monarchy. The Western Church from 1050 to 1250. Oxford: University Press.

Nuttin, Joseph R. 1975. Psychoanalysis and Personality. A Dynamic Theory of Normal Personality. Santa Barbara: Greenwood Press.

O'Loughlin, Thomas. 2004. “Celibate Clergy: The Need for Historical Debate.” New Blackfriars 85 (1000): 583-597.

Obiorah, Jerome M. 2015. “‘Eunuchs for the Kingdom of Heaven': Celibate Chastity and Christian Love.” The Catholic Voyage: African Journal of Consecrated Life 11: 9-25.

Pan-Amazon Synod. 2019. The Amazon: New Paths for the Church and for an Integral Ecology. Final Document. Vatican: Libreria Editrice Vaticana.

Paul VI. 1965. Encyclical “Sacerdotalis Caelibatus”. Vatican: Libreria Editrice Vaticana.

Ryś, Grzegorz. 2019. Celibat. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Second Vatican Council. 1965. Decree on the Ministry and Life of Priests “Presbyterorum Ordinis”. Vatican: Libreria Editrice Vaticana.

Opublikowane
2021-12-31
Dział
Z problematyki teologicznej