Homilia poza Mszą świętą. Aspekt prawno-duszpasterski

  • Jerzy Adamczyk Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu
Słowa kluczowe: homilia, sakramenty, sakramentalia, homilista, Liturgia godzin

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie zagadnienia homilii poza Mszą świętą w aspekcie prawno duszpasterskim. W jego pierwszej części przedstawiono kwestię homilii w czasie wszystkich czynności liturgicznych. W drugiej części wskazano na homilię w czasie sprawowania sakramentów świętych (poza Mszą świętą), natomiast część trzecia została poświęcona homilii podczas udzielania sakramentaliów. Część czwarta omówiono homilię w celebracji Liturgii Godzin.

Bibliografia

Conferenza Episcopale Italiana. Sacramento dell’Unzione e cura astorale degli infermi. 1994. Città del Vaticano. Wydawnictwo: Libreria Editrice Vaticana.
Congregazione per il Culto Divino. 1988. Direttorio per le celebrazioni domenicali in assenza del presbitero. Notitiae 24 : 379-392.
Jan Paweł II. 1985. Adhortacja Apostolska Catechesi tradendae. W Katecheza po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, red. Władysław Kubik, 146-217 Warszawa. Wydawnictwo: Akademii Teologii Katolickiej.
Katechizm Kościoła Katolickiego. 1994. Poznań. Wydawnictwo: Pallottinum.
Komunia święta i kult tajemnicy eucharystycznej poza Mszą Świętą dostosowane do zwyczajów diecezji polskich. 1985. Katowice. Wydawnictwo: Księgarnia Św. Jacka.
Kongregacja do spraw Biskupów. 2005. Dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów „Apostolorum Successores”. Kielce. Wydawnictwo: Jedność.
Kongregacja ds. Duchowieństwa. 1998. Instrukcja o niektórych kwestiach dotyczących współpracy wiernych świeckich w ministerialnej posłudze kapłanów. L’Osservatore Romano wydanie polskie 12 : 30-40.
Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. 2004. Instrukcja Redemptionis sacramentum. Poznań. Wydawnictwo: Pallottinum.
Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. 2015. Dyrektorium homiletyczne. Poznań. Wydawnictwo: Pallottinum.
Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. 2004. Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego. Poznań. Wydawnictwo: Pallottinum.
Liturgia godzin. Codzienna modlitwa Ludu Bożego. 1984, 1987, 1988, 2006, 2002, 2012. Okres Adwentu. Okres Narodzenia Pańskiego. Wielki Post. Okres wielkanocny. Okres zwykły tygodnie I-XVII, Okres zwykły tygodnie XVIII-XXXIV, Tom dodatkowy (wakacyjny) Okres zwykły, Dodatkowe teksty o świętych, t. I-IV. Poznań. Wydawnictwo: Pallottinum.
Obrzędy Bierzmowania dostosowane do zwyczajów diecezji polskich. 2005. Katowice. Wydawnictwo: Księgarnia Św. Jacka.
Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich. 1994. Katowice. Wydawnictwo: Księgarnia Św. Jacka.
Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych dostosowane do zwyczajów diecezji polskich. 2009. Katowice. Wydawnictwo: Księgarnia Św. Jacka.
Obrzędy chrztu dzieci dostosowane do zwyczajów diecezji polskich. 2005. Katowice. Wydawnictwo: Księgarnia Św. Jacka.
Obrzędy pogrzebu dostosowane do zwyczajów diecezji polskich. 2014. Katowice. Wydawnictwo: Księgarnia Św. Jacka.
Obrzędy pokuty dostosowane do zwyczajów diecezji polskich. 2002. Katowice. Wydawnictwo: Księgarnia Św. Jacka.
Obrzędy sakramentu małżeństwa dostosowane do zwyczajów diecezji polskich. 2010. Katowice. Wydawnictwo: Księgarnia Św. Jacka.
Ogólne Wprowadzenie do Liturgii Godzin. 1982. Poznań. Wydawnictwo: Pallottinum.
Ordo Lectionum Missae. 1981. Città del Vaticano. Wydawnictwo: Libreria Editrice Vaticana.
Paweł VI. 1976. Adhortacja Apostolska Evangelii nuntiandi. Chrześcijanin w świecie 8 : 20-56.
Rito della comunione fuori della Messa e culto eucaristico. 1979. Roma. Wydawnictwo: Libreria Editrice Vaticana.
Rito delle Esequie. 1974. Città del Vaticano. Wydawnictwo: Libreria Editrice Vaticana.
Sakramenty chorych. Obrzędy i duszpasterstwo. 2004. Katowice. Wydawnictwo: Księgarnia Św. Jacka.
Sobór Watykański II. 2002. Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei verbum. W Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie. 350-361. Poznań. Wydawnictwo: Pallottinum.
Sobór Watykański II. 2002. Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium. W Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie. 48-78. Poznań. Wydawnictwo: Pallottinum.
Literatura
Alessio Luis. La liturgia de las horas en el Código latino. 1996. Anuario Argentino de Derecho Canónico 3: 233-246.
Brzozowski Mieczysław, Nadolski Bogusław. 1993. Homilia. W Encyklopedia Katolicka, red. Jan Walkusz, 1175-1176. Lublin. Wydawnictwo: KUL.
Comentario exegético al Código de Derecho Canónico. 2002, red. Ángel Marzoa, Jorge Miras, Rafael Rodríguez-Ocaña. Pamplona. Wydawnictwo: EUNSA.
Głowa Władysław. Liturgia miejscem i źródłem przepowiadania. 1999. Przemyśl. Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej
Josef Jungmann. Missarum Sollemnia. 1950. Paris: Wydawnictwo: Aubier-Montaigne.
Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. 1. Ks. 1. Normy ogólne. 2003, red. Józef Krukowski. Poznań. Wydawnictwo: Pallottinum.
Lameri Angelo. Il Rituale Romano. 2008. Rivista Liturgica 5: 903-912.
Martin Kenneth. The Forgotten Instruction: The Roman Liturgy, Inculturation, and Legitimate Adaptations. 2007. Chicago. Wydawnictwo: Liturgy Training Publications
Miragoli Egidio. Il termine „omelia” nei documenti della Chiesa, nei libri liturgici e nel Codice. 1998. Quaderni di diritto ecclesiale 4: 340-356.
Miralles Antonio. Teologia liturgica dei sacramenti. Unzione degli infermi. 2009. Roma. Wydawnictwo: Edusc.
Nadolski Bogusław. Liturgika. Eucharystia. 1992. Poznań. Wydawnictwo: Pallottinum.
Rouillard Philippe. 1962. Homélie. W Catholicisme, red. Guillaume Jacquemet, 829-831. Paris. Wydawnictwo: Letouzey et Ané.
Sławiński Henryk. Znaczenie, geneza i struktura „Dyrektorium homiletycznego”. 2015. Polonia Sacra 3: 155-176.
Opublikowane
2016-09-30
Dział
Z problematyki teologicznej