Charyzmaty w życiu św. Jana Bosko na tle posoborowej teologii charyzmatu

  • Paweł Figura UPJPII Kraków
Słowa kluczowe: charyzmat, Duch Święty, duchowość, św. Jan Bosko, łaska, dary nadprzyrodzone, Sobór Watykański II, życie wewnętrzne

Abstrakt

Artykuł łączy posoborową naukę o charyzmatach z ich przejawem w życiu św. Jana Bosko. Lektura i analiza posoborowej nauki na temat charyzmatów oraz dostępnych źródeł salezjańskich umożliwiła refleksję teologiczną na temat duchowych darów św. Jana Bosko. W artykule zastosowano kryteria autentyczności charyzmatów. Charyzmaty Świętego zaprezentowano w porządku eklezjalnym, czyli hierarchicznym. Ponadto obecne w życiu Świętego charyzmaty przeanalizowano jako zjawiska nadzwyczajne, będące przedmiotem badań teologii życia wewnętrznego.

Bibliografia

Barclay, William. 1983. Charisma - Boży dar, tłum. Maciej Bajerowicz. W Drodze, 11, 33-34.

Bosko, Jan. 2015. Wspomnienia Oratorium św. Franciszka Salezego 1815-1855, tłum. Kozak Krystyna. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Braido, Pietro. 1999. Prevenire, non reprimere. Il sistema educativo di don Bosco. Rzym: LAS.

Chlondowski, Piotr. 2010. Charyzmat proroctwa - peryferyjny fenomen czy istot¬na forma aktualizacji objawienia? Teologia w Polsce, 4(2), 277-292.

Congar, Yves. 1995. Wierzę w Ducha Świętego, tłum. Lucyna Rutowska. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów.

Cyran, Włodzimierz. 2012a. Charyzmat wiary. Częstochowa: Wspólnota Przy¬mierza Rodzin Mamre.

Cyran, Włodzimierz. 2012b. Co mówi Duch do Kościołów: prorok, prorokowanie i proroctwo wczoraj i dziś. Częstochowa: Wspólnota Przymierza Rodzin Mamre.

Dalbesio, Anselmo. 2001. Duch Święty w Nowym Testamencie, w Kościele, w życiu chrześcijańskim, tłum. Krzysztof Mądel. Kraków: WAM.

Desramaut, Francis. 1990. Ksiądz Bosko i życie duchowe, tłum. Tadeusz Jania. War-szawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Desramaut, Francis. 2000. Sto haseł z duchowości salezjańskiej, tłum. Tadeusz Ja¬nia. Kraków: WSDTS.

Falvo, Serafino. 1987. Il risveglio dei carismi. Milano: Edizioni paoline.

Fonti salesiane. I. Don Bosco e la sua opera, red. Francesco Motto, Jose Manel Pre- lezzo i Aldo Giraudo. 2014. Roma: LAS.

Jurado, Manuel. 2002. Rozeznawanie duchowe, tłum. Krzysztof Homa. Kraków: WAM.

Kittel, Gerhard. 1991. xapinpora. W: Theological Dictionary of the New Testament, t. 9, 403-405. Grand Rapids: Eerdmans.

Klawikowski, Zenon. 2003. Korzenie duchowości salezjańskiej. Seminare, 19, 153¬168.

Lemoyne, Giovanni Battista. 1898-1939. Memorie Biografiche di san Giovanni Bo- sco, t. 3, 5, 7, tłum. Czesław Pieczeńczyk. Turyn.

Marchetti, Albino. 1996. Zarys teologii życia duchowego, tłum. Jan Efrem Bielecki, t. 1. Kraków: Wydawnictwo Barbara.

Portale, Giuseppe i Irene Corona. 2015. Święty Jan Bosko. Cuda, wizje, proroctwa, tłum. Jacek Patryka. Kraków: Wydawnictwo AA.

Snela, Bogdan. 1974. Wprowadzenie do soborowej nauki o charyzmatach w Ko¬ściele. Collectanea Theologica, 44, 5-23.

Sobór Watykański II. 1965. Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”.

Sullivan, Francis. 1992. Charyzmaty i odnowa charyzmatyczna: studium biblijne i teologiczne, tłum. Teresa Micewicz. Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej.

Ślósarczyk, Jan. 1956. Charyzmaty św. Jana Bosko. Kraków.

Vanhoye, Albert. 1986. I carismi nel Nuovo Testamento. Roma: Editrice Pontificio Istituto Biblico.

Wirth, Morand. 2009. Ksiądz Bosko i Rodzina Salezjańska. Dzieje i nowe wyzwania (1815-2000), tłum. Tadeusz Jania. Kraków: Wydawnictwo Salezjańskie.

Opublikowane
2021-10-31
Dział
Z problematyki teologicznej