Problem granic informatyki

  • Janusz Mączka Wydział Filozoficzny UPJPII
  • Adam Olszewski UPJPII w Krakow
Słowa kluczowe: granice, informatyka, teza Churcha, efektywnie, maszyny

Abstrakt

Robert Spaemann (1927–2018) jest jednym z najbardziej znanych współczesnych filozofów niemieckich. Jedna z jego najważniejszych książek: Osoby zawiera ontologię osoby, będącą syntezą metafizyki, antropologii i etyki. Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych elementów tej ontologii i ukazanie ich możliwego znaczenia dla aktualnych problemów etycznych. Głównym osiągnięciem Spaemanna jest skuteczna diagnoza obecnego kryzysu osoby oraz wskazanie możliwości jego przezwyciężenia poprzez integralną wizję człowieka.

Bibliografia

Böhm, C., Jacopini, G., (1966). Flow diagrams, Turing machines and languages with only two formation rules. Communications of the Association for Computing Machinery, 9, 366—371.
2. Burgin, M. (2005). Super-Recursive Algorithms. Springer.
3. Cutland, N. (1980). Computability, Cambridge University Press.
4. Eden, A. H. Three Paradigms of Computer Science. pp.1—30, preprint. (Three
Paradigms of Computer Science Minds and Machines volume 17(2007), pages 135–167).
5. Harel, D. (2000). Rzecz o istocie informatyki. WNT; English original: Algorithmics. The Spirit of Computing, 1987.
6. Kielkopf, Ch. F. (1978). The intentionality of the predicate ‘__is recursive’. Notre Dame Journal of Formal Logic, 19, 165—173.
7. Odifreddi, P. (1989). Classical Recursion Theory. North-Holland.
Adam Olszewski, Teza Churcha. Kontekst historyczno-filozoficzny; (“Church's Thesis. Historical and Philosophical Context”), Universitas 2009.
9. Parsons, Ch. (2008). Mathematical Thought and Its Objects, CUP.
10. Shapiro, S. C. (2014) Computer Science: The Study of Procedures, http://www.cse.buffalo.edu.
11. Wang, H. (1957). A variant of Turing ‘s theory of calculating machines. JACM (Journal of the Association for Computing Machinery). 4, 63—92.
12. Webster’s Third New International Dictionary, unabridged (1993).
Opublikowane
2021-02-03
Dział
Z problematyki filozoficznej