Wybrane elementy formacji kapłańskiej w wielkopostnych pismach i przemówieniach bł. Pawła VI

  • Janusz Bartczak UKSW, Warszawa
Słowa kluczowe: formacja, duszpasterstwo, ewangelizacja, kapłaństwo, Paweł VI, świętość, służba, posłuszeństwo, jedność

Abstrakt

Dla bł. Pawła VI temat formacji kapłańskiej był od zawsze ważny, dlatego, stojąc na czele Kościoła, zarówno mediolańskiego, jak i powszechnego, każdego roku w okresie Wielkiego Postu kierował do kapłanów ojcowskie słowo. W jego nauczaniu wyróżnić można takie tematy, jak: tożsamość kapłańska, uświęcenie, służba i jedność. Tożsamość wynika z żywej relacji kapłana–powołanego z Chrystusem–powołującym i realizuje się w konkretnych realiach świata, który stawia chrześcijan, a zwłaszcza kapłanów, wobec niełatwych wyborów i zadań. Uświęcenie polega na głoszeniu Słowa Bożego oraz sprawowaniu sakramentów, w których działa sam Bóg. Jednak pierwszym adresatem tych świętych czynności musi być sam kapłan. Służba kapłana wobec człowieka, Kościoła i świata, musi być pokorna i wypływać z miłości na wzór Chrystusa w Wieczerniku, powinna ona być realizowana w duchu Ewangelii i ukierunkowana na poszukiwanie większej chwały Bożej, nigdy własnej. Niezbędną pomocą w czynieniu postępów w sferze tożsamości, uświęcania i służby jest jedność. Jedność kapłańska, mająca swe źródło w Ostatniej Wieczerzy i w modlitwie Chrystusa, gwarantuje wierność wybranej drodze życia, skuteczność posługi duszpasterskiej oraz stabilność rozwoju Kościoła.

Bibliografia

1. Fonti bibliche
Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum editio Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II ratione habita iussu Pauli PP. VI recognita auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgata. Editio typica altera. 1998. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
2. Insegnamento di Paolo VI
2.1. Lettere
Montini Giovanni Battista. 1998. Omnia nobis est Christus. Lettera pastorale all’arcidiocesi per la Quaresima (15 febbraio 1955). In Discorsi e scritti milanesi (1954-1963), ed. Xenio Toscani, vol. 1, 139-150. Brescia-Roma: Studium.
Montini Giovanni Battista. 1998. Sul senso religioso. Lettera pastorale all’arcidiocesi ambrosiana per la Quaresima (24 febbraio 1957). In Discorsi e scritti milanesi (1954-1963), ed. Xenio Toscani, vol. 1, 1212-1235. Brescia-Roma: Studium.
Montini Giovanni Battista. 1998. L’unione è carità. Lettera dell’arcivescovo ai suoi sacerdoti per la Settimana Santa (14 aprile 1957). In Discorsi e scritti milanesi (1954-1963), ed. Xenio Toscani, vol. 1, 1317-1321. Brescia-Roma: Studium.
Montini Giovanni Battista. 1998. Una profonda spiritualità lievito per la moltitudine. Istruzioni e norme per la celebrazione della Settimana Santa 1958. In Discorsi e scritti milanesi (1954-1963), ed. Xenio Toscani, vol. 2, 1977-1981. Brescia-Roma: Studium.
Montini Giovanni Battista. 1998. L’educazione liturgica. Lettera all’arcidiocesi per la Quaresima (7 febbraio 1958). In Discorsi e scritti milanesi (1954-1963), ed. Xenio Toscani, vol. 2, 1931-1954. Brescia-Roma: Studium.
Montini Giovanni Battista. 1998. La nostra Pasqua. Lettera pastorale al clero e ai fedeli dell’arcidiocesi per la Quaresima (10 febbraio 1959). In Discorsi e scritti milanesi (1954-1963), ed. Xenio Toscani, vol. 2, 2565-2690. Brescia-Roma: Studium.
Montini Giovanni Battista. 1998. Il ministero pastorale. Lettera dell’arcivescovo ai suoi sacerdoti per la Settimana Santa (22 marzo 1959). In Discorsi e scritti milanesi (1954-1963), ed. Xenio Toscani, vol. 2, 2660-2667. Brescia-Roma: Studium.
2.2 Discorsi
Paolo VI, Il sacro ministero della Parola di Dio. Discorso ai Parroci e ai Quaresimalisti di Roma (12 febbraio 1964). In Insegnamenti di Paolo VI, vol. 2, 122-126. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
Paolo VI. 1965. L’efficiente ministero liturgico della Parola e dell’azione. Discorso ai Parroci e ai Predicatori Quaresimalisti di Roma (1° marzo 1965). In Insegnamenti di Paolo VI, vol. 3, 154-160. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
Paolo VI. 1966. L’importanza fondamentale del ministero sacro. Discorso ai Parroci e ai Predicatori Quaresimalisti di Roma (21 febbraio 1966). In Insegnamenti di Paolo VI, vol. 4, 87-92. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
Paolo VI. 1967. Discorso a chiusura degli esercizi spirituali in Vaticano (18 febbraio 1967). In Insegnamenti di Paolo VI, vol. 5, 925-927. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
Paolo VI. 1967. Concrete norme per la vita cristiana di Roma. Discorso ai Parroci e ai Predicatori Quaresimalisti dell’Urbe (5 febbraio 1967). In Insegnamenti di Paolo VI, vol. 5, 64-69. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
Paolo VI. 1968. Soprannaturali certezze di vocazione nell’opera della Chiesa per il Popolo di Dio. Discorso ai Parroci e ai Predicatori Quaresimalisti di Roma (26 febbraio 1968). In Insegnamenti di Paolo VI, vol. 6, 78-84. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
Paolo VI. 1969. Essere nel mondo ma non del mondo. Discorso ai Parroci e ai Predicatori Quaresimalisti di Roma (17 febbraio 1969). In Insegnamenti di Paolo VI, vol. 7, 116-124. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
Paolo VI. 1970. Perfezionare la vita sacerdotale nello zelo ed attività per le anime. Discorso ai Parroci e ai Predicatori Quaresimalisti di Roma (9 febbraio 1970). In Insegnamenti di Paolo VI, vol. 8, 118-125. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
Paolo VI. 1972. In Cristo è definita l’identità del sacerdote. Discorso ai Parroci ed ai Quaresimalisti di Roma (17 febbraio 1972). In Insegnamenti di Paolo VI, vol. 10, 157-168. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
Paolo VI. 1974. Discorso al clero della Diocesi di Roma (25 febbraio 1974). In Insegnamenti di Paolo VI, vol. 12, 193-198. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
2.3 Omelie
Paolo VI. 1964. Omelia nella Domenica prima di Quaresima (16 febbraio 1964). In Insegnamenti di Paolo, vol. 2, 1055-1061. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
055-1061.
Opublikowane
2016-09-30
Dział
Z problematyki teologicznej