Osobliwości interpretacyjne Komentarza do Dziejów Apostolskich Bedy Czcigodnego

  • Dariusz Sztuk UKSW Warszawa
Słowa kluczowe: egzegeza patrystyczna, Beda Czcigodny, teologia biblijna, Dzieje Apostolskie

Abstrakt

W Komentarzu do Dziejów Apostolskich Beda Czcigodny nie zatrzymuje się jedynie na warstwie literackiej tekstu biblijnego. Pragnąc przybliżyć jego przesłanie swoim czytelnikom, objaśnia on problemy historyczne, zajmuje się datacją, sięga do danych geograficznych i topograficznych, będących sceną biblijnych wydarzeń, po to, by przesłanie ksiąg natchnionych było jak najlepiej zrozumiane przez jemu współczesnych. W tym sensie bardziej metodologię stosowaną przez Bedę należały uznać za eklektyczną i pastoralną. Takie podejście sprawiło, że omawiany w tym artykule Komentarz do Dziejów Apostolskich nosi znamiona oryginalności tak pod względem teologicznym, jak również filologicznym i geograficznym.

Bibliografia

A) Primary sources by Bede the Venerable

Expositio Apocalypseos. Patrologia Latina 93, col. 129-206.

In cantica canticorum allegorica expositio. Patrologia Latina 91, col. 1065-1236.

Expositio de Nominibus locorum, vel civitatum, quae leguntur in libro actuum apostolorum, Patrologia Latina 92, col. 1033-1040.

In Lucae evangelium expositio. Patrologia Latina 92, col. 301-634.

In Actus Apostolorum. Patrologia Latina 92, col. 937-996.

In epistolam Iacobi. Patrologia Latina 93, col. 9-42.

Historia ecclesiastica gentis anglorum. Patrologia Latina 93, col. 21-290.

The Venerable Bede Commentary on the Acts of the Apostles. Cistercian Studies Series 117. Translated, with an Introduction and notes by Lawrence T. Martin. 1989. Collegeville: Liturgical Press.

B) Other primary sources

Augustinus, De doctrina Christiana. Patrologia Latina 34, col. 19-122.

Eusebius, Historia Ecclesiastica. Patrologia Graeca, 20, col. 9-900.

C) Other publications

Conzelmann, Hans. 1987. Acts of the Apostles. Hermeneia, Philadelphia: Fortress Press.

Farr, Carol A. 1999. “The Shape of Learning at Wearmouth-Jarrow: the Diagram Pages in the Codex Amiatinus.” In Northumbria’s Golden Age, edited by Jane Hawkes & Susan Mills, 336-344. Stroud Glouc: Sutton Publishing.

Holder, Arthur G. 2010. “Bede and the New Testament.” In The Cambrigde Companion to Bede, edited by Scott DeGregorio, 142-155. Cambridge: Cambridge University Press.

Kręcidło, Janusz. 2008. “Dzieje Apostolskie na tle starożytnej historiografii.” Biblica et Patristica Thoruniensia 1: 19-24.

Lidell, Henry G. & Robert Scott. 1968. A Greek-English Lexicon. Oxford: At the Clarendon Press.

Lynch, Kevin M. 1983. “Evidences of a Knowledge of Greek in England and Ireland during the Age of Bede.” Traditio 39: 432-439.

Meyvert, Paul. 1995. “Bede’s Capitula lectionum for the Old and New Testament.” Revue Bénédictine 105: 348-380.

Ray, Roger. 1982. “What do we know about Bede’s Commentaries?” Recherches de Théologie ancienne et médiévale 49: 5-20.

Stenton, Frank M. 1970. Anglo-Saxon England. Oxford: Oxford University Press.

Sztuk, Dariusz. 2018. “Specific Image of the Church and Evangelization in Saint Bede the Venerable’s Commentary on the Apocalypse.” Seminare 4(39): 11-20.

Whiting, Charles E. 1966. “The Life of the Venerable Bede.” In Bede. His Life, Times and Writings, edited by Alexander H. Thompson, 1-38. New York: Russell & Russel.

Opublikowane
2021-02-03
Dział
Z problematyki teologicznej