Proces wychowania dzieci i młodzieży w Stowarzyszeniu Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego

  • Jerzy Danecki UKSW
Słowa kluczowe: wychowanie, dzieci i młodzież, skauting, stowarzyszenie „Zawisza”

Abstrakt

Wychowanie jest nieodzownym elementem dorastania dzieci i młodzieży. W pierwszych latach życia to rodzice wywierają największy wpływ na dziecko próbując wskazać dziecku co jest dobre a co jest złe. Z biegiem czasu gdy dziecko dorasta rodzice nie są już osamotnieni w tym trudnym procesie gdyż pomaga im szkoła, wspólnota Kościoła oraz różne stowarzyszenia, do których dzieci i młodzież mogą przynależeć. Do tego stowarzyszenia można zaliczyć Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego (FSE). Jest to stowarzyszenie, które nawiązuje do tradycji skautowej liczącej dziesiątki lat i jest ruchem opartym na zasadach religii rzymskokatolickiej.

Bibliografia

Baden-Powell, Robert. 1930. Wskazówki dla skautmistrzów. Podręcznik dla drużynowych zawierający teorię skautingu. Translated by Stanisław Sedlaczek. Warszawa: Wydawnictwo Naczelnictwa Związku Harcerstwa Polskiego.

Discorso di Giovanni Paolo II alle guide e agli Scouts d’Europa, 3 agosto 1994 r. 1994. Accessed by: 29.11.2020. http://www.vatican.va/content/john-paul ii/it/speeches/1994/august/documents/hf-jpii_spe_19940803_scouts.html.

Dokumenty Podstawowe. Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego (cyt. DP). 1999. Radom.

Dyrektorium FSE. Accessed by: 02.12.2019. http://skauci-europy.pl/o-nas/dokumenty-podstawowe-symbolika/dyrektorium-religijne-fse.

Karta skautingu. Accessed by: 1.12.2019. http://skauci-europy.pl/o-nas/dokumenty-podstawowe-symbolika/karta-skautingu-europejskiego.

Kołodziej, Anna. 2010. „Powstanie i rozwój harcerstwa w Polsce.” Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa 3: 9-18.

Kwiek, Julian. 1995. Związek Harcerstwa Polskiego w latach 1944-1950. Powstanie. Rozwój. Likwidacja. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Pielgrzymka wędrowników. Accessed by: 26.11.2019. http://skauci-europy.pl/aktualnosci/

pielgrzymka-wedrownikow-na-swiety-krzyz-2019.

Pilch, Tadeusz. 2003. Encyklopedia pedagogiki XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”.

Prawo harcerza. Accessed by: 25.01.2020. http://skauci-europy.pl/o-nas/dokumenty-podstawowe-symbolika/prawo-harcerza.

Prawo wilczka. Accessed by: 27.01.2020. http://skauci-europy.pl/o-nas/dokumenty-podstawowe-symbolika/prawo-wilczka.

Przewodniczki. Accessed by: 22.10.2019. http://skauci-europy.pl/o-nas/kim-jestesmy/

przewodniczki-wedrownicy.

Przyrzeczenie harcerskie. Accessed by: 24.11.2019. http://skauci-europy.pl/o-nas/dokumenty-podstawowe-symbolika/przyrzeczenie-harcerskie.

Rajd. Accessed by: 26.11.2019. http://rajd.pttkkielce.pl/.

Statut Stowarzyszenia (cyt. SSHKZ). Accessed by: 09.11.2019, http://skauci-europy.pl/o-nas/dokumenty-podstawowe-symbolika/statut-stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego

(z materiałów Tomasza Strzembosza z 2006) (cyt. SHK). Accessed by: 26.11.2019. http://www.zhpharcerki.org/organizacja_harcerek/adastra/SHK.

Udienze 1975, Paolo VI. Accessed by: 28.10.2020. http://www.vatican.va/content/paul-vi/it/audiences/1975.index.3.html.

Wspólnota. Accessed by: 28.01.2020. http://skauci-europy.pl/o-nas/kim-jestesmy/wspolnota-otwarta-na-swiat.

Opublikowane
2021-02-03
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej