Problematyka związana z tłumaczeniem hebrajskiego terminu ִּכּנֹור

Słowa kluczowe: כנור, lutnia, harfa, lira, cytra, instrument muzyczny

Abstrakt

W Biblii Hebrajskiej występuje wiele instrumentów muzycznych, jednym z nich jest כִּנּוֹר. Odkrycia archeologiczne nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak wyglądał ten instrument, ponieważ nie istnieje żadne znalezisko, które przedstawiałoby jakiś instrument podpisany jako כִּנּוֹר. Problem jest widoczny również w przekładach biblijnych, zarówno w Septuagincie i Wulgacie, jak również w tłumaczeniach Biblii na język polski. Widać w nich próby przetłumaczenia כִּנּוֹר za pomocą różnych nazw instrumentów, przy jednoczesnym braku konsekwencji w poszczególnych przekładach biblijnych.

Bibliografia

Biblia Brzeska 1563, red. Peter Krolikowski. 2013. Kraków: Collegium Columbinum.

Biblia czyli Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza (Testamentu). 2018. Katowice: Śląskie Towarzystwo Biblijne w Katowicach.

Biblia Ekumeniczna to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu z księgami deuterokanonicznymi. Przekład ekumeniczny z języków oryginalnych. 2017. Warszawa: Towarzystwo Biblijne w Polsce.

Biblia Hebraica Stuttgartensia, red. Karl Elliger i Willhelm Rudolph. 1975. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.

Biblia Sacra Vulgata, red. Robert Weber et al. 19844. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.

Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. 2019. Poznań: Ewangeliczny Instytut Biblijny.

Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r., red. Janusz Fankowski. 2013. Warszawa: Vocatio.

Cittern. W: The Concise Oxford Dictionary of Music. 2020. Dostęp: 13.06.2020. https://www.encyclopedia.com/literature-and-arts/performing-arts/music-theory-forms-and-instruments/cittern.

Encyklopedia Biblijna, red. Paul Achtemeier, tłum. Grzegorz Berny. 2004. Warszawa: Vocatio.

Encyklopedia popularna PWN, red. Adam Karwowski. 1982. Warszawa: PWN.

Harfa. W: Encyklopedia PWN. 2020. Dostęp: 13.06.2020. https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/harfa.html.

Hebrajsko-polski Stary Testament. Pisma, red. Anna Kuśmirek. 2014. Warszawa: Vocatio.

Księga Psalmów. Nowy Przekład Dynamiczny, tłum. Anna Horodecka i Jurij Gołowanow. 2013. Warszawa: Vocatio.

Lira. W: Encyklopedia PWN. 2020. Dostęp: 13.06.2020. https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/lira;3933030.html.

Lutnia. W: Encyklopedia PWN. 2020. Dostęp: 13.06.2020. https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/lutnia;3934594.html.

Montagu, Jeremy. 2006. Instrumenty muzyczne Biblii, tłum. Grzegorz Kubies. Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów.

Pawłowski, Grzegorz. 2017. Od ‚ψάλτης‘ do ‚כּנּוֹר’? Od ‚pslates‘ do ‚psalta‘? Dowody empiryczne pracy poznawczej tłumacza – sprawcy polskich leksemów. Lingwistyka Stosowana, 21 (1), 95-114.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu „Biblia Warszawsko-Praska”. W przekładzie z języków oryginalnych opracował Kazimierz Romaniuk. 1997. Warszawa: Towarzystwo Biblijne w Polsce.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Opracował Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich. 19651. Poznań: Pallottinum.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Opracował Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich. 19712. Warszawa: Pallottinum.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Opracował Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich. 19873. Warszawa: Pallottinum.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Opracował Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich. 19964. Poznań: Pallottinum.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Opracował Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich. 20005. Poznań: Pallottinum.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami. Opracował zespół pod reakcją Michała Petera (Stary Testament), Mariana Wolniewicza (Nowy Testament), t. 2. 2009. Poznań: Święty Wojciech.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języka oryginalnego z komentarzem. Opracował Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła. 2008. Częstochowa: Święty Paweł.

Popławska Dorota i Hubert Lachowicz. 2017. Drewniane chordofony w polskich zbiorach archeologicznych. Sylwan, 161 (8), 693-704.

Psalmy, tłum. Izaak Cylkow. 2008. Kraków: Austeria.

Psałterz. Przekłady biblijne z języka hebrajskiego, tłum. Roman Brandstaetter. 2003. Poznań: Pallottinum.

Rachuta, Robert. 2015. Tanach i muzyka. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny.

Septuaginta, red. Alfred Ralhfs. 1984. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.

Septuaginta, tłum. Remigiusz Popowski. 2017. Warszawa: Vocatio.

Słownik łacińsko-polski, t. 1: A-C, red. Marian Plezia. 2007a. Warszawa: PWN.

Słownik łacińsko-polski, t. 1: A-H, red. Józef Korpanty. 2001a. Warszawa: PWN.

Słownik łacińsko-polski, t. 2: I-Z, red. Józef Korpanty. 2001b. Warszawa: PWN.

Słownik łacińsko-polski, t. 3: I-O, red. Marian Plezia. 2007b. Warszawa: PWN.

Słownik łacińsko-polski, t. 4: P-R, red. Marian Plezia. 1999. Warszawa: PWN.

Szczepanowicz, Barbara. 2016. Muzyka i taniec w Biblii. Kraków: Dehon.

Waśkiewicz, Michał. 2009. Kinnor – lira w świetle „Księgi Psalmów”. Studia Teologiczne, 27, 231-253.

Zither. W: The Columbia Electronic Encyclopedia. 2020. Dostęp: 13.06.2020. https://www.inmfoplease.com/encyclopedia/arts/performing/music/zither.

Opublikowane
2021-07-26
Dział
Z problematyki teologicznej