Libańskie doświadczenia i wyzwania życia codziennego w Polsce

Słowa kluczowe: socjologia jakościowa, kryzys migracyjny, komunikacja międzykulturowa, więzi rodzinne, migracja

Abstrakt

Artykuł dotyczy kwestii pluralizmu w obszarze aksjologicznym i normatywnym, który wpływa na stosunki polsko-libańskie. Prezentuje wyniki badań przeprowadzonych pośród Libańczyków mieszkających w Polsce. Badanie daje wgląd w motywacje obywateli Libanu do przeprowadzki do Polski i ich opinie na temat codziennego życia w tym kraju.

Bibliografia

Korzeniewski, Krzysztof. 2004. Liban. Warszawa: Dialog.

Madeyska, Danuta. 2003. Liban. Warszawa: Wydawnictwo Trio.

Madeyska, Danuta. 2008. Historia współczesnego świata arabskiego. Warszawa: Wydawnictwo UW.

Rekłajtis, Elżbieta. 2000. “Elements of the Lebanese identity in recent biographical studies.” Hemispheres 15, p. 85-103

Rekłajtis, Elżbieta. 2003. Liban miedzy wojną a pokojem. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2006. Warszawa: GUS

Rekłajtis, Elżbieta. 2010. „Wstęp,” In K. Gibran Prorok, p. 8-9. Warszawa: Nowy Horyzont.

Schulze, Kirsten E. 2010. Konflikt arabsko-izraelski. Translated by Bartosz Hlebowicz. Warszawa: PWN.

The Word Bank. 2021. Lebanon. Accessed by: 20.02.2021. http://data.worldbank.org/country/lebanon.

Urząd do Spraw Cudzoziemców. 2021. Polska. Dane liczbowe dotyczące postępowań prowadzonych wobec cudzoziemców w latach 2003-2005. Accessed by: 20.02.2021. http://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-okresowe/zestawienia-roczne/.

Wiśniewski, Rafał. 2009. „Libańczycy w Polsce: adaptacja do odmiennych wzorów społeczno-kulturowych.” In Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce, edited by Aleksandra Jasińska-Kania and Sławomir Łodziński. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

Wiśniewski, Rafał. 2016. Transgresja kompetencji międzykulturowych. Studium socjologiczne młodzieży akademickiej. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Opublikowane
2021-03-21
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej