Młodość czasem marzeń i wyborów. Refleksje w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej „Christus vivit”

  • Ks. Stanisław Chrobak SDB Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW
Słowa kluczowe: papież Franciszek, młody człowiek, młodość, marzenia, wybory

Abstrakt

Młodość – jak stwierdza papież Franciszek – nie może pozostać czasem w zawieszeniu: to wiek decyzji i właśnie na tym polega jej urok oraz jej największe zadanie. Młodość jest czasem zaangażowania, kreatywności i aktywnego tworzenia swojej biografii. Budowanie młodości musi być zatem przedmiotem autentycznej troski, zaś refleksja nad młodością nie tylko służy tym, którzy ją aktualnie osiągają czy przeżywają, ale każdemu, kto chciałby młody duchem pozostać na zawsze. W tym kontekście ukazanie ujęć odsłaniających istotę młodości, zawierających w sobie określoną ideę człowieka, koncepcję świata i hierarchię wartości pozwala zobaczyć, jak oryginalny i niepowtarzalny jest entuzjazm realizującego swoje marzenia i wybory młodego człowieka. Dla młodego serca – podkreśla papież – typowa jest gotowość do przemiany, zdolność do powstania i do przyjęcia nauki, jaką daje życie.

Bibliografia

Bardziejewska, Mariola. 2005. Okres dorastania. Jak rozpoznać potencjał nastolatków? W: Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. Anna Izabela Brzezińska, 345-377. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Chrobak, Stanisław. 2017. Kultura aktywnego obywatelstwa racją życia społecznego. Paedagogia Christiana, 1(39), 129-147.

Cuprjak, Magdalena. 2020. Budowanie wiedzy o młodzieży w dyskursie normatywnym. Przegląd Pedagogiczny, 1, 100-115.

Cybal-Michalska, Agnieszka. 2006. Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata. Studium socjopedagogiczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Czerepaniak-Walczak, Maria. 2007. Stereotypy młodzieży: konieczność i możliwość odczarowania młodości. W: Wychowanie. Pojęcia – Pojęcia – Procesy – Konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie, t. 1, red. Maria Dudzikowa i Maria Czerepaniak-Walczak, 173-203. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne.

Franciszek. 2019. Posynodalna adhortacja apostolska „Christus vivit”.

Gadacz, Tadeusz. 2005. O umiejętności życia. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Galas, Barbara. 2004. Młodzież. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 3, red. Tadeusz Pilch, 327-336. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Gerrig, J. Richard i Philip G. Zimbardo. 2009. Psychologia i życie, red. nauk. Maria Materska, tłum. Józef Radzicki et al. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grabowska, Mirosława. 2019. Młodzież w badaniach 2018 roku – wprowadzenie. W: Młodzież 2018, red. Mirosława Grabowska i Magdalena Gwiazda. Warszawa: CBOS. Dostęp: 21.01.2020. file:///C:/Users/stan/Downloads/RAPORT%20M%C5%81ODZIE%C5%BB%202018.pdf.

Huf, Agnieszka. 2020. Młodość w objęciach smartfona. Gość Niedzielny, 11, 40-42.

Kluczyńska, Urszula. 2010. „Globalny nastolatek” jako efekt globalnej kultury i stylu życia. Przegląd Pedagogiczny, 1, 65-71.

Leppert, Roman. 2011. Młodzież – świat przeżywany i tożsamość. Kraków: Impuls.

Leszniewski, Tomasz. 2015. Młodzi i ich potencjał indywidualności. O metodologicznej strategii badania zjawiska. W: Odkrywając współczesną młodzież. Studia interdyscyplinarne, red. Monika I. Dąbkowska, 169-185. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Maritain, Jacques. 1988. Pisma filozoficzne, tłum. Janina Fenrychowa. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

Nowak, Marian. 1994. Ku współczesnej teorii młodzieży w pedagogice. W: Nauki społeczne o młodzieży, red. Tomasz Ożóg, 15-33. Lublin: Norbertinum.

Pawlina, Krzysztof. 2020. Młodzież a chrześcijański system wartości. W: Młodzież i jej świat: Kościół i Ojczyzna, red. Ryszard F. Sadowski, 8-18. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego.

Sobór Watykański II. 1965. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”.

Stróżewski, Władysław. 1992. W kręgu wartości. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Wiśniewska, Ewa. 2017. Starsi i młodzi w dialogu międzypokoleniowym. Społeczeństwo. Edukacja. Język, 6, 27-47.

Opublikowane
2021-05-22
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej