Percepcja i przeżywanie stresu psychologicznego w kontekście kultury kolektywistycznej

Słowa kluczowe: stres, kultura, staretegie, skuteczność radzenia sobie ze stresem

Abstrakt

Spostrzeganie (ang. perceive) stresu i radzenie sobie z nim zależy od kultury, w jakiej człowiek żyje. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że kultura indywidualistyczna i kolektywistyczna to dwa różne systemy wartości, które determinują takie zjawiska psychologiczne, jak ocena stresora, jego odczuwanie, wybór strategii radzenia sobie i do pewnego stopnia efektywność przepracowania trudności. Ludzie żyjący w tzw. kulturze indywidualistycznej odnoszą stresory do jednostki – jej praw, aspiracji i dobrostanu psychicznego. Inaczej się dzieje w kulturze kolektywistycznej, gdzie trudności – nawet jeśli uderzają w jednostkę – są obciążeniem grupy. Z takiego spostrzegania stresu wynikają też odmienne strategie. Mimo danych uzyskanych z badań ilościowych i jakościowych nie wiadomo, czy skuteczność radzenia sobie ze stresem jest determinowana przez cechy tych kultur.

Bibliografia

Allen, Kawika i Paul Heppner. 2011. Religiosity, coping & psychological well-being among Latter Day Saint Polynesians in the United States. Asian American Journal of Psychology, 2, 13-24.

Berry, John. 2005. Acculturation: Living successfully in two cultures. International Journal of Intercultural Relations, 29, 697-712.

Cardemil, Esteban, Kim Saeromi i Tatiana Davidson. 2005. Developing a culturally appropriate depression prevention program: the family coping skills program. Cultural Diversity & Ethnic Minority, 11, 99-112.

Chol Yoo, Hyung i Richard Lee. 2005. Ethnic identity and approach-type coping as moderators of the racial discrimination/wellbeing relation in Asian Americans. Journal of Counseling Psychology, 52, 497-506.

Compas, Bruce. 1987. Coping with stress during childhood and adolescence. Psychological Bulletin, 101, 393-403.

Constantine, Madonna et al. 2005a. A qualitative investigation of the cultural adjustment experiences of Asian international college women. Cultural Diversity & Ethnic Minority, 11, 162-175.

Constantine, Madonna et al. 2005b. Coping responses of Asians, Black, Latino/Latina New York residents following the September 11th terrorists’ attacks against the United States. Cultural Diversity & Ethnic Minority, 11, 293-308.

Erard, Robert. 2009. The paradox of indiscriminate multiculturalism. American Psychologist, 64, 564-575.

Folkman, Suzan i Judith Tedlie Moskowitz. 2004. Coping: pitfalls and promise. Annual Review and Psychology, 55, 745-774.

Heppner, Paul et al. 2006. Development & validation of Collectivistic Coping Styles Inventory. Journal of Counseling Psychology, 53, 107-125.

Holmes, Thomas i Richard Rahe. 1967. The Social Readjustment Rating Scale. Journal of Psychosomatic Research, 11, 213-218.

Lazarus, Richard i Suzan Folkman. 1984. Stress, appraisal, and coping. New York: Springer-Verlag.

Neto, Felix. 2019. Acculturation, adaptation and saudade among Portugese migrants. Journal of Psychology, 7, 667-697.

Nilsson, Jenny i Nihad Bunar. 2016. Educational responses to newly arrived students in Sweden: understanding the structure and influence of post migration ecology. Scandinavian Journal of Educational Research, 4, 399-416.

Schaffer, Rudolph. 2000. Psychologia dziecka, tłum. Aleksander Wojciechowski. Warszawa: PWN.

Torres, Lucas. 2010. Predicting levels of Latino depression: acculturation, acculturative stress and coping. Cultural Diversity & Ethnic Minority, 16, 256-263.

Triandis, Harry. 1994. Culture and Social Behaviour. New York: McGraw-Hil.

Mapa „Aktualne dokumenty (liczba cudzoziemców posiadających aktualnie ważne dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce)”. 2020. Dostęp: 4.04.2020. https://migracje.gov.pl/statystyki/zakres/polska/typ/dokumenty/widok/mapa/rok/2020/?x=0.6079&y=1.1422&level=1.

Yeh, Christine et al. 2006. Asian American Families Collectivistic Coping. Cultural Diversity & Ethnic Minority, 12, 134-148.

Yeh, Christine i Mary M. Hwang. 2000. Interdependence in ethnic identity and self: Implications for theory and practice. Journal of Counseling and Development, 78, 420-429.

Opublikowane
2020-10-31
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej