Aksjologia niepodległości. Czy niepodległość jest jeszcze wartością w XXI wieku?

Słowa kluczowe: niepodległość, wolność, podmiotowość, prawa człowieka, wspólnota, aksjologia

Abstrakt

Kategoria niepodległości jest określoną formą wolności. Niepodległość określonego bytu społecznego jest kategorią wolności wyrażającą się w gwarancji określonych praw należnych nie tylko człowiekowi jako jednostce, ale także poszczególnym bytom społecznym ze względu na ich podmiotowość.

W świetle katolickiej nauki społecznej należy mówić o całym katalogu i zespole przysługujących określonemu bytowi społecznemu praw, które definiują kategorię niepodległości jako wyraz wolności. Niepodległość należna jest każdemu bytowi społecznemu jako fundamentalna wartość, jest więc kategorią aksjologiczną.

Bibliografia

Bakalarz, Józef. 1986. Duszpasterstwo a tożsamość emigrantów. Kościół a emigracja. Znaki czasu, 4, 71-98.

Bartnik, Czesław. 1988. Sakrament pojednania narodu w nauczaniu Jana Pawła II w Polsce w 1983 r. W: Polska teologia narodu, red. Czesław Bartnik, 313-316. Lublin: KUL.

Bartnik, Czesław. 1983. Wizja narodu według Jana Pawła II. Chrześcijanin w świecie,121, 1-25.

Bądkowski, Lech. 1961. Nie chodzi o rezerwat, ale o konstruktywną siłę. Życie i myśl, 3-4, 93-96.

Burszta, Józef. 1973. Kultura ludowa – kultura narodowa. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Dubos, Rene. 1986. Pochwała różnorodności, tłum. Ewa Krasińska. Warszawa: PIW.

Durrel, Lawrence. 1969. Spirit of Place. New York: Alan Thomas.

Geremek, Bronisław. 1987. Ambiwalencja pojęcia polskości. Znak, 390-391, 152-157.

Hegel, Georg W. F. 1963. Fenomenologia ducha, t. 1, tłum. Florian Światosław Nowicki. Warszawa: PWN.

Jan Paweł II. 1984. Chodzi o zwycięstwo natury moralnej. Homilia na Stadionie Dziesięciolecia 17 czerwca 1983. W: Jan Paweł II, Pokój tobie, Polsko. Przemówienia podczas II wizyty w Ojczyźnie, 29-36. Poznań: Pallottinum.

Jan Paweł II. 1993. Encyklika „Veritatis splendor”.

Jan Paweł II. 1989. Orędzie na XXII Światowy Dzień Pokoju 1 I 1989 „Poszanowanie mniejszości warunkiem pokoju”.

Jan Paweł II. 1986a. Encyklika „Sollicitudo rei socialis”.

Jan Paweł II. 1986b. W imię przyszłości kultury. Przemówienie w UNESCO. Paryż 2 VI 1980. W: Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie, 64-81. Rzym: Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej.

Katechizm Kościoła Katolickiego. 1994. Poznań: Pallottinum.

Kniotek, Florian, Antoni Jaroch i Eugeniusz Weron. 1990. Nauczanie papieskie. Poznań: Pallottinum.

Majka, Józef. 1982. Filozofia społeczna. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych.

Obrazy z przeszłości. Rozmowa z A. Stryszakiem. 1988. Pomerania. Miesięcznik społeczno-kulturalny, 12, 3-8.

Pasierb, Janusz. 1982. Szkice o kulturze. Pelplin: Zakład Małej Poligrafii.

Prokop, Jan. 1987. Polskie uniwersum. Znak, 390-391, 15-26.

Skorowski, Henryk. 1990. Antropologiczne-etyczne aspekty regionalizmu. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Skorowski, Henryk. 1996. Moralność społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Skorowski, Henryk. 1984. Niektóre aspekty etosu Kaszubów. Studium etnologiczne na podstawie twórczości literackiej Augustyna Necla. Studia Theologica Varsaviensia, 1, 121-148.

Sobór Watykański II. 1965. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”.

Strzeszewski, Czesław. 1985. Katolicka nauka społeczna. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych.

Ślipko, Tadeusz. 1982. Zarys etyki szczegółowej. Kraków: WAM.

Tusk, Donald. 1988. Spętani w działaniu. Pomerania. Miesięcznik społeczno-kulturalny, 12, 14-16.

Waśkiewicz, Hanna. 1978. Prawa człowieka. Pojęcie, historia. Chrześcijan w świecie, 63-64, 13-48.

Witek, Stanisław.1974. Teologia moralna fundamentalna, cz. 1: Antropologia moralna. Lublin: KUL.

Wojtyła, Karol. 1969.Osoba i czyn. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne.

Zdybicka, Zofia Józefa. 1983. Rola religii w kształtowaniu osobowego modelu kultury. W: W kierunku religijności, red. Bogdan Bejze, 287-288. Warszawa: W Drodze.

Opublikowane
2020-10-31
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej