W. Węgrzyniak, Psalm 83. Teksty – egzegeza – konteksty. Wydawnictwo KUL, Studia Biblica Lublinensia XIX, Lublin 2020 – rec. ks. Sylwester Jędrzejewski

  • Sylwester Jędrzejewski UPJPII w Krakowie
Opublikowane
2020-07-02