Kardynał August Hlond (1881-1948), Salezjanin, Prymas Polski i Mąż Stanu, red. J. Pietrzykowski, J. Wąsowicz [Seria: Studia i materiały źródłowe pod patronatem Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej, t. 5], Piła 2015

  • Bogusław Kozioł, TChr
Opublikowane
2016-05-31