Paradoks najwyższej wolności w największym posłuszeństwie według H. U. von Balthasara

  • Lech Wołowski Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Słowa kluczowe: paradoks, posłuszeństwo, wolność, Maryja, Balthasar

Abstrakt

W artykule tym rozpatrzona zostanie relacja posłuszeństwo – wolność w świetle myśli H. U. von Balthasara. Na przykładzie Maryi szwajcarski teolog zauważa paradoksalne odwrócenie wzajemnej zależności pomiędzy postawą posłuszeństwa a wolnością jednostki. Zazwyczaj zwiększone posłuszeństwo kojarzy się z ograniczeniem wolności, tymczasem według Balthasara Maryja, okazując absolutne posłuszeństwo Bogu osiąga najwyższy stopień wolności ludzkiej. Zauważoną przez Balthasara zależność autor postara się naświetlić w wymiarze chrystologicznym, a następnie rozważyć jej implikacje w wymiarze uniwersalno-eklezjologicznym, zwracając szczególną uwagę na warunki naśladowania takiej postawy przez ogół chrześcijan, ale również na niebezpieczeństwa i zagrożenia, jakie płyną z błędnego jej rozumienia.

Bibliografia

Balthasar, Hans Urs von. 1988. Kosmische Liturgie. Maximus der Bekenner. Einsiedeln: Johannes Verlag.

Balthasar, Hans Urs von. 2006a. Teodramatyka, t. 2: Osoby dramatu, cz. 1: Człowiek w Bogu, tłum. Wiesław Szymona. Kraków: Wydawnictwo „M”.

Balthasar, Hans Urs von. 2006b. Teodramatyka, t. 2: Osoby dramatu, cz. 2: Osoby w Chrystusie, tłum. Wiesław Szymona. Kraków: Wydawnictwo „M”.

Balthasar, Hans Urs von. 2013. Duch chrześcijański, tłum. Zofia Włodkowa. Poznań: Wydawnictwo „W drodze”.

Balthasar, Hans Urs von. 2014. Medytacja chrześcijańska, tłum. Wiesław Szymona. Poznań: Wydawnictwo „W drodze”.

Balthasar, Hans Urs von i Joseph Ratzinger. 2007. Maryja w tajemnicy Kościoła, tłum. Wiesław Szymona, Kraków: WAM.

Dokumenty Soborów Powszechnych, t. 1, red. Arkadiusz Baron i Henryk Pietras. 2005. Kraków: WAM.

Ratzinger, Joseph. 2008. Św. Maksym Wyznawca. Audiencja generalna 25 czerwca 2008. L’Osservatore Romano, 9 (306), 51-53.

Życiński, Wojciech. 2017. Matka, która pozostała Dziewicą. Kraków: Wydawnictwo „scriptum”.

Opublikowane
2020-07-02
Dział
Z problematyki teologicznej