Dom wypoczynkowy księży polskich „Maksymówka” w okresie Drugiej Rzeczypospolitej

  • Stanisław Piekarski Akademia Wychowania Fizycznego J.Piłsudskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: domy wypoczynkowe, turystyka, Kresy Wschodnie, Druga Rzeczpospolita, Archidiecezja Lwowska, Maksymówka

Abstrakt

Z chwilą odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku zaistniała potrzeba uruchomienia frontu walki o zdrowie jej obywateli, w tym głównie o wyeliminowanie wszechobecnej gruźlicy. Państwa nie było stać na intensywne tworzenie systemu profilaktyki zdrowotnej poprzez budowanie infrastruktury leczniczej. W takich okolicznościach wiele domów wypoczynkowych, domów zdrowia, a nawet sanatoriów wznoszonych i utrzymywanych było w trybie dobrowolnych opodatkowań obywateli.

W tym ogólnopolskim procesie uczestniczyli też polscy kapłani, organizujący tzw. „Księżówki”, w których mogli poprawiać swoją kondycję zdrowotną duchowni. Jeden z takich ośrodków powstał w 1927 roku we wsi Maksymówka, na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej, na terenie Dekanatu Stanisławowskiego Archidiecezji Lwowskiej.

Bibliografia

Berestecki, Jan. 1930. Co słychać z Maksymówką? Gazeta Kościelna, 13, 155.

Brudzisz, Marian. 2004. Zarys dziejów Wyższego Seminarium Duchownego Warszawskiej Prowincji Redemptorystów w latach 1903-1939. Studia Redemptorystowskie, 2, 59-60.

Dyrekcja. 1938. Spółdzielczy Dom Księży „Sanatorium” w Maksymówce. Gazeta Kościelna, 21, 351.

Gigilewicz, Edward. 2012. Maksymówka. W: Encyklopedia Katolicka, t. 16. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1282-1286.

Główny Urząd Statystyczny. 1924. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej: opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych, t. 14: Województwo stanisławowskie, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Juruś, Mirosław. 2000. Klasztor redemptorystów w Maksymówce (1906-1926). Kraków: Wydawnictwo Homo Dei.

Historia miasta Mościska. 2018. Dostęp: 15.08.2018. www.mosciska.eu/historia-miasta-mosciska.

Hopek, Stanisław. 1930. Maksymówka. Gazeta Kościelna, 21, 249.

Hopek, Stanisław. 1927. Sanatorium w Maksymówce. Gazeta Kościelna, 44, 509.

Ks. N. 1931. Worochta, Truskawiec, Maksymówka. Gazeta Kościelna, 26, 307.

Kuśnier, Jan. 1927. W sprawie międzydiecezjalnego Sanatorium. Gazeta Kościelna, 47, 537-538.

Ks. Y. 1934. Redemptoryści polscy w blasku jubileuszu (1883-1933). Rocznik Katolicki, 397.

Kursy instruktorskie. 1937. Głos Akcji Katolickiej Archidiecezji Lwowskiej, 6, 125.

Maksymówka. 1927. Gazeta Kościelna, 17, 200.

Maksymówka. 1932. Gazeta Kościelna, 50, 599.

Milewski, Michał. 1930. Maksymówka. Gazeta Kościelna, 23, 272.

Nocuń, Edward. 2003. Alumni WSD redemptorystów wobec wydarzeń polityczno-społecznych w latach 1903-1945. Studia Redemptorystowskie, 1, 44-45.

Oleniacz, Stanisław. 1938. Dom wypoczynkowy Księzy w Maksymówce pow. Dolina, Gazeta Kościelna, 3, 47.

Sanatorium w Maksymówce.1939. Gazeta Kościelna, 26, 416.

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 5. 1884. Warszawa: Wyd. F. Sulimierskiego i W. Walewskiego.

Sprawy organizacyjne. 1936. Głos Akcji Katolickiej Archidiecezji Lwowskiej, 6, 125.

Stasiński, Stanisław i Jan Berestecki. 1935. Spółdzielnia Kapłanów kat. „Sanatorium” w Maksymówce p. Dolina z o. o. Gazeta Kościelna, 12, 143.

Stasiński, Stanisław. 1927. Komunikaty. Sanatorium w Maksymówce. Gazeta Kościelna, 42, 486.

Statut Spółdzielni Kapłanów Katolickich „Sanatorium” z odp. udz. w Maksymówce. 1936. Lwów.

Szelęgiewicz, Agnieszka i Elżbieta Korobij. 1985. Z historii Klasztoru Sióstr Służebniczek NMP w Starej Wsi. W: Chwalcie z nami Panią Świata. Z dziejów Kościoła na ziemi brzozowskiej, red. Ludwik Grzebień, 113-130. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Ustawa z dnia 29 października 1920 roku o spółdzielniach, Dz. U. 1920, nr 111, poz. 733.

Opublikowane
2020-07-02
Dział
Z problematyki historycznej