Inspiracje muzyką dawną w twórczości kompozytorskiej Pawła Łukaszewskiego na przykładzie wybranych utworów: „Luctus Mariae”, „Via Crucis” i „Resurrectio”

  • Marcin Łukaszewski Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca, UMFC Warszawa
Słowa kluczowe: figury retoryczne, inspiracja, kompozycja, muzyka sakralna, Paweł Łukaszewski, sacrum, technika kompozytorska

Abstrakt

The article discusses some aspects of the work of Paweł Łukaszewski (b. 1968), a Polish composer working at the Frederic Chopin University of Music in Warsaw. Łukaszewski’s musical works primarily consist of sacral music. The article describes the features of his compositional techniques, inspiration derived from early music and the use of rhetorical figures in three works: Luctus Mariae, Via Crucis and Resurrectio. All works are written for Latin texts. Luctus Mariae – for the contemporary Latin poetry of Jerzy Wojtczak-Szyszkowski, the other works for liturgical texts and passages from the Scripture. Łukaszewski describes his musical language as “renewed tonality”. In the presented works, the author introduces the following musical rhetorical figures: saltus duriusculus, exclamatio, aposiopesis, suspiratio, dispositio. The lineup and deliberative use of a formal course in these works is also symbolic.

Bibliografia

Baculewski Krzysztof, Współczesność. Część 2: 1975-2000, w: Historia muzyki polskiej, tom VII, red. S. Sutkowski, Sutkowski Edition Warsaw, Warszawa 2012.

Borowiecka Renata, Via Crucis Pawła Łukaszewskiego – dyskurs z tradycją, w: Muzyka sakralna w wymiarze kulturowo-edukacyjnym. Inspiracje i wyzwania, tom IX serii Musica Sacra, red. ks. J. Bramorski, AMiSM, Gdańsk 2013, s. 198-212.

Borowiecka Renata, W kręgu tradycji pasyjnej – „Stabat Mater” i „Luctus Mariae” Pawła Łukaszewskiego, w: Forum Muzykologiczne 2012 – 2013. Musica ecclesiastica – vetus et nova, Sekcja Muzykologów ZKP, Warszawa 2013, s. 79-96.

Chomiński Józef Michał, Wilkowska-Chomińska Krystyna, Formy muzyczne, tom V Wielkie formy wokalne, PWM, Kraków 1984.

Jasiński Tomasz, Polska barokowa retoryka muzyczna, Polihymnia, Lublin 2009.

Lewandowska-Kąkol Agnieszka, Dźwięki, szepty, zgrzyty. Wywiady z kompozytorami, Fronda, Warszawa 2012.

Łukaszewski Paweł, Moja muzyka. Funkcja elementów muzycznych i układów fakturalnych w kształtowaniu kontinuum formy w II Symfonii Festinemus amare homines, Polihymnia, Lublin 2006.

Łukaszewski Paweł, Moje inspiracje, w: I Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, Zeszyty Naukowe nr 42, red. A. Gronau-Osińska, AMFC, Warszawa 1999, s. 72-74.

Łukaszewski Paweł, O pracy nad Misterium Via Crucis, w: Teksty o muzyce współczesnej, red. A. Gronau-Osińska, M. Borkowski, Zeszyt Naukowy nr 59, Warszawa 2004, s. 139-159.

Mielko-Remiszewska Monika, Musica ecclesiae nova. Twórcze i odtwórcze aspekty pracy dyrygenta podczas realizacji wybranych dzieł sakralnych Jana Maklakiewicza, Johna Ruttera i Pawła Łukaszewskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.

Strona internetowa Pawła Łukaszewskiego, , (data dostępu: 08.02.2015).

Zawistowski Piotr, Rozważania na temat retoryki w muzyce baroku, w: Zeszyt Naukowy nr 2 Z praktycznych zagadnień pedagogiki muzycznej, red. S. Olędzki, AMFC w Warszawie, Filia w Białymstoku, Białystok 2002, s. 25-71.

Opublikowane
2020-01-01
Dział
Z problematyki historycznej