Kult św. Cecylii, Dziewicy i Męczennicy w polskiej pieśni religijnej na przykładzie pieśni J. Łuciuka, M. Świerzyńskiego, A. Chlondowskiego i Z. Piaseckiego

  • Łukasz Szczeblewski UKSW, Warszawa
Słowa kluczowe: Św. Cecylia, pieśń religijna, kult świętych, Łuciuk, Świerzyński, Chlondowski, Piasecki

Abstrakt

The contemporary religious songs in honour of Saint Cecile presented in this work prove that the cult of the Saint Virgin and Martyr is still prevailing in the Catholic Church. The article describes the life of Saint Cecile and provides a brief history of her cult. Presentation of songs in honour of this Patron of music constitutes an essential part of the study. The author begins with an analysis of their melodic aspects focusing, among others, on the kinds of melodies and intervallic scales. The article discusses also rhythmicity and the lyrics of the presented works . It is worth emphasizing that these songs might be used during celebration of Eucharistic Liturgy on the Day of Saint Cecile as well as during other services held in honour of the Roman Martyr.

Bibliografia

Amore A., I Martiri di Roma, Edizioni Antonianum, Roma 1975.

Bartkowski B., Związki chorału gregoriańskiego z ludową muzyką i pieśnią religijną w Polsce, w: A. Czekanowska (red.), Dziedzictwo europejskie a polska kultura muzyczna w dobie przemian, Wyd. Musica Iagellonica, Kraków 1995, s. 115-130.

Bernat Z., Filarska B., Cecylia, w: Encyklopedia Katolicka, t. 2, F. Gryglewicz i in. (red.), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1976, kol. 1379-1381.

Bodzioch B., Śpiewy liturgii adwentu, Liturgia Sacra 5(1999) 2, s. 345-365.

Chlondowski A., Mański I. O., Śpiewy ku czci świętej Cecylii, Patronki muzyki kościelnej, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 2006.

Chlondowski A., Mański I. O., Siedm śpiewów ku czci świętej Cecylii, Patronki muzyki kościelnej, Wyd. Salezjańskie, Warszawa 1933.

Dyżewski M., Ikona muzyki sakralnej, Kłodzki Ośrodek Kultury, Kłodzko 2007.

Fros H., Pamiętając o mieszkańcach nieba. Kult świętych w dziejach i w liturgii, Wyd. Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, Tarnów 1994.

Fros H., Sowa F., Księga imion i świętych, t. 1, Wyd. WAM, Kraków 1997.

Grandi P., I significati musicali nella Santa Cecilia di Raffaello, GRIN Verlag , Norderstedt 2010.

Jahner D., Wort und Ton in Chorał, Breitkopf & Härtel, Leipzig 1953.

Josi E., Cecilia, w: Bibliotheca Sanctorum, F. Caraffa, G. Morelli (red.), t. 3, Istituto Giovanni XXIII della Pontificia Università Lateranense, Roma 1963, kol. 1064-1082.

Kosińska J., Muzyka oratoryjno-kantatowa Mariany Sawy, „Musica Sacra Nova” 5 (2011), s. 331-369.

Liturgia Godzin, t. I, Wyd. Pallotinum, Poznań 1987.

Nadolski B., Liturgika, t. 2, Wyd. Pallotinum, Poznań 1991.

Pawlak I., Śpiewnik kalwaryjski. Cenny wkład polskich franciszkanów w rozwój muzycznej kultury Kościoła, w: S. C. Napiórkowski, S. Cieślak (red.), Psallite Domino Sapienter. O kulturze muzycznej w tradycji franciszkańskiej, Wyd. Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2010.

Piasecki Z., Panu memu śpiewać chcę, Wyd. Księży Marianów MIC, Warszawa 2010.

Śpiewnik kościelny, opr. A. Reginek, wyd. III, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2000.

Siedlecki J., Śpiewnik kościelny, wyd. XXXIX, Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, Kraków 1994.

Siedlecki J., Śpiewnik kościelny, wyd. XL, Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, Kraków 2005.

Sinka T., Św. Cecylia, Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, Kraków 2007.

Chorał Opolski, red. H. Sobeczko, t. IV, Wyd. św. Krzyża, Opole 1993.

Śpiewnik liturgiczny, red. K. Mrowiec i in., Wyd. KUL, Lublin 1998.

Voragine J., Legenda Aurea: vulgo historia lombardica dicta, Impensis Librariae Arnoldianae, Lipsiae 1850.

Voragine J., Złota legenda: wybór, tłum. z łac. J. Pleziowa, Wyd. Prószyński i S-ka Warszawa 2000.

Wacholc M., Ks. Antoni Hlond (Chlondowski). Życie, działalność, twórczość kompozytorska, t. 1, Wyd. Salezjańskie, Warszawa 1996.

Wiśniewski P., Analiza melodii oficjum o św. Cecylii w rękopiśmiennym Antyfonarzu Płockim z XIV w. (Muzeum Diecezjalne w Płocku, B. S.), „Seminare” 26 (2009), s. 305-318.

Wiśniewski P., Oficjum rymowane o św. Zygmuncie w antyfonarzach płockich z przełomu XV/XVI wieku. Studium historyczno-muzykologiczne, Wyd. Polihymnia, Lublin 2006.

Wójcik D., ABC form muzycznych, Wyd. Musica Iagellonica, Kraków 2006.

Wybrane hymny na Jutrznię i Nieszpory, red. J. Bujalska, M. Nowak, Wyd. Polihymnia, Lublin 2012.

Zoła A., Melodyka ludowych śpiewów religijnych w Polsce, Wyd. Polihymnia, Lublin 2003.

Opublikowane
2020-01-01
Dział
Z problematyki historycznej