Pocysterskie opactwo w Lądzie jako centrum kultury. Podsumowanie badań

  • Ryszard Sadowski Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, Warszawa
  • Bartłomiej Skowroński Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, Warszawa
Słowa kluczowe: cystersi, opactwo, oferta kulturalna, zabytek, Ląd nad Wartą, Pomnik Historii

Abstrakt

This article is the fourth of a series entitled “The Post-Cistercian Abbey in Lad as A Cultural Center”. The first and the second articles were published in “Seminare” Vol. 35, No. 3 and 4 in 2014, the third essay appeared in “Seminare” Vol. 36, No. 1 in 2015. This essay presents a résumé of the whole research conducted between September 4th and October 4th, 2013. The research results reveal the existence of a great interest in the monument and set new directions for future cultural proposals. The article points to the need of further research concerning children and youth as this age group was only marginally represented in the research. Primary school children and young people constitute an important part of all visitors to the monastery in Lad.

Bibliografia

Chmielewski M., Nowiński J., Zespół klasztorny w Lądzie nad Wartą, Łódź: Wydawnictwo „Epigraf” 2003.

Nowiński J., Ląd nad Wartą, Warszawa: Tamkapress 2009.

Nowiński J., Nagrobek opata-mecenasa Mikołaja Antoniego Łukomskiego w pocysterskim kościele w Lądzie nad Wartą, „Biuletyn Historii Sztuki”, (2008)3-4, s. 385-406.

Nowiński J. red., Salezjanie w Lądzie 1921-2011, Warszawa-Ląd: Tamkapress 2011.

Opublikowane
2020-01-01
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej