Percepcja celu/sensu życia w odniesieniu do wstępu na uniwersytety w kenii. Badania empiryczne wśród studentów pierwszego roku

  • Muiruri Kagwe Cosmas
  • Zbigniew Formella Università Pontificia Salesiana, Roma
Słowa kluczowe: percepcja sensu życia, uniwersytet, wstęp, poszukiwania naukowe

Abstrakt

Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych wśród 1173 studentów pierwszego roku czterech państwowych i jednego prywatnego uniwersytetu w Kenii. Celem badań była analiza poziomu percepcji sensu życia w okresie rozpoczęcia studiów uniwersyteckich (I rok), z uwzględnieniem trzech trybów dostępu obecnych w Kenii: studenci wspierani przez program państwowy (JAB), studenci częściowo finansujący swoje studia (SSP) oraz studenci uczelni prywatnych (PU).  W badaniach użyto dwóch testów (PIL i SONG), mierzących percepcję egzystencjalną i sens/znaczenie życia, mających swoje podłoże teoretyczne w teorii V. E. Frankla. Studenci z programu JAB wykazali wyższy poziom percepcji celu/sensu życia od studentów objętych pozostałymi dwoma programami. Wynik ten został otrzymany przy użyciu obu zastosowanych testów, które tym samym okazały się komplementarne; użyte po raz pierwszy w Kenii potwierdziły również swoją wiarygodność transkulturową.

Author Biographies

Muiruri Kagwe Cosmas

O. dr Kagwe Cosmas Muiruri OFM – doktor psychologii. W swoich badaniach zajmuje się logoterapią i analizą egzystencjalną V. E. Frankla.

Zbigniew Formella, Università Pontificia Salesiana, Roma

Ks. prof. dr Zbigniew Formella SDB – doktor nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny na Università Pontificia Salesiana w Rzymie, kierownik Katedry Psychologii Wychowawczej. Członek Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego. W badaniach naukowych zajmuje się problematyką młodzieżową i wychowawczą, z tego zakresu posiada kilkadziesiąt publikacji.

Bibliografia

O. Abagi, G. Odipo, Efficiency of primary education in Kenya: Situation analysis and implications for educational reform (Discussion paper No. DP 004/97), Institute of Policy Analysis and Research, Nairobi 1997.

W. Amukowa, A call to reform secondary schools in Kenya, American International Journal of Contemporary Research, 3, 1(2013), p. 196-215.

J. Arbuckle, Amos 18 user’s Guide, Amos Development Corporation, Chicago 2007.

J. Crumbaugh, Cross-Validation of Purpose-in-Life-Test Based on Frankl’s Concepts, Journal of Individual Psychology, 24, 1(1968), p. 74-81.

J. Crumbaugh, The Seeking of Noetic Goals Test (SONG): A complementary scale to the purpose in Life Test (PIL), Journal of Clinical Psychology, 33, 3(1977), p. 900-907.

J. Crumbaugh, Manual of Instructions for the Seeking of Seeking of Noetic Goals Test, Psychometric Affliates, Munster 1977.

J. Crumbaugh, L. Maholick, Manual of Instruction for the Purpose-in-Life Test, Psychometric Affiliates, Munster 1969.

G. Eshiwani, Education in Kenya since independence, East African Educational Press, Nairobi 1993.

J. Fabry, The pursuit for meaning, Institute of Logotherapy Press, Abilene, Texas 1987.

V. E. Frankl, The doctor and the soul: An introduction to Logotherapy, Afred A. Knopf, New York 1955.

V. E. Frankl, The will to meaning, Journal of Pastoral Care, 12(1958), p. 82-88.

V. E. Frankl, From death-camp to existentialism, Beacon Press, Boston 1959.

V. E. Frankl, Psychotherapy and existential analysis, Washington Square Press, New York 1967.

V. E. Frankl, The unconscious God. Psychotherapy and Theology, Simon and Schuster, New York 1975.

V. E. Frankl, Psychotheraphy and Existentialism, Square Press, New York 1985.

V. E. Frankl, The doctor and the soul, Vintage Books, New York 1986.

V. E. Frankl, The will to meaning. Foundations and applications of logotherapy, Meridian, Penguin, New York 1988.

V. E. Frankl, Man’s Search for Meaning, Beacon Press, Boston 1992.

V. E. Frankl, Man’s search for ultimate meaning, Alfred A. Knopf, Inc. New York 2000.

A. Meier, H. Edwards, Purpose- in- life Test: Age and sex differences, Journal of Clinical Psychology, 30(1974), p. 384-386.

W. Ng’ang’a, Kenya’s ethnic communities, foundation of the nation, Primex printers, Nairobi 2008.

C. Owino, Vocational education in primary schools in Kenya and Tanzania: A comparative study with special reference to Kenya, Eldoret: Moi University (Faculty of education), MA dissertation (unpublished) 1997.

P. Pearson, B. Sheffield, Purpose-in-life and the Eysenck Personality Inventory, Journal of Clinical Psychology, 30(1974), p. 562-564.

G. Reker, The Purpose-in-Life Test in an inmate population: An empirical Investigation, Journal of Clinical Psychology, 33(1977), p. 688-693.

Republic of Kenya, Kenya education commission report, part 1 and 2 (Ominde Report), Government printer, Nairobi 1964.

Republic of Kenya, Kenya education commission report (Gachathi Report), Government printer, Nairobi 1976.

Republic of Kenya, The Presidential Working Party on Education and Man-power (Kamunge Report), Government printer, Nairobi 1988.

Republic of Kenya, Task force on the re-alignment of the education sector to the constitution of Kenya 2010: Towards a globally competitive quality education for sustainable development, Government printer, Nairobi 2012.

D. Sharpe, L. Viney, Weltanschauung and the Purpose-in-Life Test, Journal of Clinical Psychology, 29(1973), 489-491.

W. Simiyu, Factors, which influence the teaching of technical and vocational subjects in primary schools in Uasin Gishu, district, Eldoret: Moi University (Department of educational communication), MA dissertation (Unpublished) 2001.

J. Stanfield, Kenya’s forgotten Independent school Movement, Blackwell Publishing, Oxford 2005.

P. Tum, Education trends in Kenya: Vocational perspective, Jomo Kenyatta Foundation, Nairobi 1996.

A. Ungersma, The search for meaning, Westminster Press, Philadelphia 1968.

A.M. Wanjohi, Development of Education System in Kenya since Independence, KENPRO Online Papers Portal 2011, www.kenpro.org/papers, (access: 15.12.2014).

Opublikowane
2020-01-01
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej