Działalność oratoryjna salezjanów w okresie międzywojennym

  • Jan Piotr Niewęgłowski UKSW
Słowa kluczowe: Jan Bosko, Towarzystwo Salezjańskie, system prewencyjny, oratorium, działalność oratoriów w Polsce

Abstrakt

W listopadzie 1918 r. Polska odzyskała niepodległość po 123 latach rozbiorów. Nowe państwo powstało z trzech różnych państwowości (Prusy, Austria, Rosja), dlatego tworzenie państwowości polskiej napotykało na niesamowicie wielkie trudności. Brakowało wszystkiego: struktur politycznych, ekonomicznych, prawniczych, administracyjnych, jednolitego systemu szkolnictwa. Sytuację i tak trudną, komplikował ponadto ogólnoświatowy kryzys ekonomiczny. W proces tworzenia nowych struktur szkolnych i wychowawczych czynnie włączyło się Towarzystwo Salezjańskie, które rozpoczęło swoją działalność na ziemiach polskich w 1898 r. w Oświęcimiu. Korzystając z dużej przychylności władz różnego szczebla, jak również z otwartości polskiego społeczeństwa, salezjanie otwierali szkoły ogólnokształcące, szkoły zawodowe, internaty oraz sierocińce. Jedną z form pracy salezjańskiej było również oratorium. Była to uprzywilejowana metoda pracy z młodzieżą Założyciela salezjanów ks. Jana Bosko. Kontynuując jego charyzmat w Polsce, salezjanie, w miarę swoich możliwości, prowadzili pracę oratoryjną przy powstałych placówkach wychowawczych i parafiach.

Bibliografia

Archivio Salesiano Centrale – ASC – Rzym

Sygn.:

- ASC, E 999, 31. Polonia generica. Relaz. – visite. Relaz. Ant. – Sinistrati – Situaz. Confr. – Persecuzione. Festa Maria Aus. 1958 – Statistiche. Stampe, T. 6. Sprawozdanie z 31 maja 1933 r.

Bosko, Jan. 2019. Wskazania duchowe. Antologia, tłum. Jacek Bałemba i Grzegorz Sochacki. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Ceria, Eugeniusz. 1961. Annali della Società Salesiana. Dalle origini alla morte di S. Giovanni Bosco (1841-1888). Torino: SEI.

Gryczyński, Mieczysław. 1999. Piątka z Wronieckiej oraz wspomnienie prof. Stefana Stuligrosza. Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha.

Konsekracja ołtarza Wspomożycielki w Poznaniu. 1928. Pokłosie Salezjańskie, 7, 216-217.

Kościół i oratorium salezjańskie, Poznań, Wroniecka. 1936. Pokłosie Salezjańskie, 9, 49.

Krawiec, Jan. 2004. Powstanie Towarzystwa św. Franciszka Salezego oraz jego organizacja i działalność na ziemiach polskich. Kraków: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego.

Łuczyński, Andrzej. 2018. Młodzież zagrożona wykluczeniem. Prewencyjny potencjał pedagogii ks. Jan Bosko. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Musielak, Leon. 2017. Bohaterska Piątka. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Niewęgłowski, Jan. 2000. „Poznańska Piątka”. Wychowankowie salezjańskiego oratorium w Poznaniu. Seminare. Poszukiwania Naukowo-Pastoralne, 16, 519-535.

Niewęgłowski, Jan. 2011. Wychowawczo-społeczna działalność salezjanów w Polsce w latach 1898-1989. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego.

Nowe placówki salezjańskie. 1) W Poznaniu. 1926. Pokłosie Salezjańskie, 9, 110-112.

Odbudowa Dzieła salezjańskiego w Polsce. 1946. Pokłosie Salezjańskie, 1, 11-19.

Oratorium salezjańskie w Poznaniu. 1936. Pokłosie Salezjańskie, 3, 136-137.

Oratorium salezjańskie w Poznaniu kroczy naprzód. 1937. Pokłosie Salezjańskie, 10, 208-210.

Orłoń, Mieczysław. 1999. Wierni do końca. Wrocław: Wydawnictwo Współpracowników ks. Bosko.

Ślósarczyk, Jan. 1960-1969. Historia Prowincji świętego Jacka Towarzystwa Salezjańskiego w Polsce, t. 1-7. Pogrzebień (mps).

Świeży, Andrzej. 2015. Salezjańska działalność ks. Augusta Hlonda w Przemyślu. W: Kardynał August Hlond (1881-1948). Salezjanin, Prymas Polski i Mąż Stanu, red. Jan Pietrzykowski i Jarosław Wąsowicz, 13-21. Dębno: Zakład Poligraficzny H. Górowski.

Wilk, Stanisław. 1998. Sto lat apostolstwa salezjańskiego w Polsce (1898-1998). Lublin-Warszawa: Salezjański Ośrodek Misyjny.

Żurek, Waldemar. 1996. Salezjańskie szkolnictwo ponadpodstawowe w Polsce 1900-1963. Rozwój i organizacja. Lublin: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego.

Żurek, Waldemar. 2007. Inicjatywy wychowawcze i dydaktyczne salezjanów w Przemyślu 1907-2007. W: 100 lat salezjanów w Przemyślu, red. Jerzy Gocko i Kazimierz Skałka, 87-126. Przemyśl: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego.

Opublikowane
2020-07-02
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej